Hållbar vattenförsörjning i framtidens städer – vilka är utmaningarna?

Nya krav ställs på vattenförsörjningen i växande städer, inte minst till följd av klimatförändringarna. För mycket vatten till följd av skyfall eller för lite till följd av torka måste hanteras. Vilka är utmaningarna för kommunerna som har ansvaret för VA-frågorna?

Lansering av ny rapport: Hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer. Bilden visar Oceanhamnen i Helsingborg där innovativa VA-lösningar tillämpas.

www.iva.se
Tisdag den 18 maj 2021 12:30 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Dricksvattnet i svenska kommunala VA-system är av hög kvalitet. Samtidigt är investeringsbehovet stort i VA-infrastrukturen som i genomsnitt är 40 till 50 år gammalt. Vattenkvaliteten hotas också av bland annat bakterier och läkemedelsrester vilket kräver ny teknik i VA-verken.

 • Hur stort är investeringbehovet i den svenska VA-infrastrukturen? Hur ska kommunerna klara finansieringen?
 • Många initiativ tas för att utveckla hållbara städer med ökade inslag av cirkulär ekonomi. Det gäller också VA-sidan. Hur ser utvecklingen ut? Vilka projekt pekar mot framtidens lösningar?
 • Hanteringen av dagvatten är en nyckel för att säkra en god kvalitet i vattentäkter och grundvattenmagasin. Har kommunerna rätt förutsättningar och regelverk för att klara utmaningarna?
 • Miljökvalitetsnormer är centrala i arbetet för en god vattenkvalitet i urbana miljöer. Vilka är erfarenheterna av tillämpningen i Sverige?

 

Frågorna diskuteras vid webbinariet där den nya rapporten Hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer presenteras.

Medverkande:

 • Erik Karlsson, enhetschef, Stockholm Vatten och Avfall
 • Elisabeth Kvarnström, forskare, RISE och adjungerad professor i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet
 • Frida Panzar, marknads- och affärsutvecklare, NCC Infrastructure
 • Tord Svedberg, ordförande för styrgruppen för Hållbar vattenförsörjning
 • Gunnar Söderholm, ordförande i den arbetsgrupp som tagit fram rapporten och tidigare chef för miljöförvaltningen i Stockholms stad,  
 • Lena Tilly, vattenresursexpert, Tyréns
 • Fredrik Åkesson, Senior Commercial Manager, SUEZ

Medverkar gör också riksdagsledamöterna:

 • Magnus Ek (C)
 • Patrik Engström (S)
 • Maria Gardfjell (MP)
 • Nina Lundström (L)
 • Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Moderatorer: Linda Olsson och Jan Westberg, delprojektledare respektive kommunikationsansvarig Hållbar vattenförsörjning.

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.