Hållbara verktyg utan kritiska råvaror

Skärverktygen som används inom europeisk industri idag förutsätter import av vissa råvaror. EU klassar dessa som kritiska om de är av avgörande betydelse för produktionen samtidigt som tillgången inom Europa är starkt begränsad. Vilka är hoten för minskad tillgång på kritiska råvaror? Vad krävs för att utveckla skärverktyg baserade på nya material?

Seminarium med IVA Syd

Lunds tekniska högskola, (M-huset) sal E, Ole Römers väg 1, Lund
Hitta hit
Torsdag den 9 februari 2017 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Tillverkningen av de flesta bruksprodukter kräver skärande bearbetning med speciellt anpassade verktyg. Merparten av verktygen bygger helt eller delvis på kritiska råvaror. Dessa importeras främst från länder som Kina, Ryssland och några afrikanska stater. Exempelvis producerar  Kina idag cirka 85 procent av den volfram som används i skärverktygen. Samtidigt förbrukar EU nästan 15 procent av världens volfram medan de egna tillgångarna är mindre än 2 procent.

Importberoendet gör Europa sårbart både för prisuppgångar och om dagens leverantörsländer väljer att minska sin export till förmån för inhemsk produktion. Risken finns också att länderna inom EU på grund av importberoendet tvingas bryta mot grundläggande demokratiska, etiska och moraliska principer.

  • Hur stort är Europas beroende av kritiska råvaror? Vilka konsekvenser får  beroendet? Vilka är hoten?

För att minska importberoendet utvecklas nu verktygsmaterial baserade på icke-kritiska råvaror. Det gäller nu att ersätta de viktigaste ämnena volfram, kobolt och niob. Intressanta alternativ är att utnyttja bland annat bor, kväve, syre och kol. De nya materialen förutsätter kemisk stabilitet tillsammans med tillräcklig hållfasthet och seghet. De grundläggande principerna är kända. Utmaningen är att omsätta principerna till material som kan användas i produktionen.

Inom EU-projektet Flintstone, som koordineras av Lunds universitet och är en del av Horizon 2020, bedrivs forskning om så kallad nonCRM Tooling. I projektet ingår ett antal europeiska länder och Ukraina.

  • Vilka är de stora utmaningarna för att ta fram nya material baserade på icke-kritiska råvaror?
  • Hur ska det nödvändiga samarbetet mellan vetenskapliga ämnen inom maskin- respektive kemiteknik komma till stånd?

Vid seminariet medverkar professor Jan-Eric Ståhl och docent Volodymyr Bushlya, båda verksamma vid institutionen för Industriell produktion LTH vid Lunds universitet. 

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.