Hållbart jordbruk – vad innebär det idag och i framtiden?

Konventionellt jordbruk producerar allt mer. Men det klarar inte viktiga hållbarhetsmål. Alternativa metoder når de miljö- och socioekonomiska målen bättre. Men ingen av metoderna klarar ensamma livsmedelsförsörjningen för jordens växande befolkning och ett hållbart ekosystem. Hur kan modern bioteknik bidra till utvecklingen?

Semariet, som hålls på engelska,  är ett samarbete mellan IVAs avdelning för Bioteknik och KSLA

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 26 januari 2017 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Hur ser den önskvärda blandningen av olika produktionsmetoder ut?  Den internationellt erkände forskaren Professor John Reganold, Washington State University, ger svaret sett ur ett internationellt perspektiv när han talar om Organic compared to conventional agriculture in the twenty-first century. Hans slutsats efter en omfattande genomgång av forskningen är att det krävs en blandning av organiskt och andra innovativa jordbrukssystem för att på ett hållbart sätt klara livsmedelsförsörjningen för jordens växande befolkning.

Växtförädling möjliggör idag nya grödor med högre avkastning, bättre kvalitet och större motståndskraft mot sjukdomar och skadeinsekter. Hur kan modern bioteknik bidra till utvecklingen? Vilken roll kan den spela i ett hållbart jordbruk? Professor Stefan Jansson, Umeå Universitet ger några av svaren utifrån aktuell forskning.

Hur hållbart är svenskt jordbruk idag? Och var kan vi vara år 2030? Professor Lars Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet sammanfattar dagsläge och framtidsscenarier.

Ekomjölkskooperativet Sju gårdar i Uppland är ett aktuellt exempel på ekologiskt jordbruk med närproducerad mjölk. En av initiativtagarna Elisabeth Gauffin, som tidigare var vice ordförande i LRF, ger bakgrunden till företagets framgångar och hur de löst olika hållbarhetsutmaningar.Seminariet, som hålls på engelska, är ett samarbete mellan IVAs avdelning för Bioteknik och KSLA.

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.