Webbinarium - Handelns roll i framtidens stadsmiljöer

För levande städer är handel, caféer och restauranger liksom kultur viktiga delar för liv och rörelse i innerstäderna. Dessa skulle upplevas radikalt annorlunda om vi inte hade människor som handlar och äter. Eller att skyltfönster gapapde tomma och öppna butiker saknades.

Välkommen på seminarium/webbinarium med IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

Webbinarium
Torsdag den 17 september 2020 16:30 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Innan coronakrisen hade cityhandeln problem genom stark konkurrens från e-handeln, som i de flesta fall ännu inte gick med vinst, samt externa köpcentrum som fortfarande gick ganska bra.

Nå står handeln inför ett ännu besvärligare läge. Flera handlare, framför allt inom mode, har redan gått i konkurs och restauranterna kämpar för sin överlevnad. Hur kommer våra innerstäder att klara det här? Kommer stadsmiljöerna att se annorlunda ut i framtiden?

Det finns exempel på att innerstäder som lämnats åt sitt öde förslummats och varit en grogrund för ökad kriminalitet, som senare har kommit att kräva stora insatser från samhället. Hur möter vi utmaningarna för våra stadsmiljöer?  

Program

Inledning: Jonas Eliasson och Ulrika Francke, IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

Hur har handeln och handelsmönstret förändrats, och vad säger branschen om framtiden? Emma Hernell, vice vd Handelns utredningsinstitut, HUI

Förändrat handelsmönster ger nya förutsättningar och ändrade krav på fastighetsägarna: Anna Nordin, affärsområdeschef city, Vasakronan

Tjänstemäns roll och möjligheter att verka för levande stadsdelar: Anna Bertilson, gatu- och fastighetsdirektör , Malmö stad, Ulrika K Jansson, kommundirektör Enköpings kommun, tidigare stadsbyggnadschef och samhällsbyggnadsdirektör, Örebro kommun

Vad kan hända när gamla verksamheter flyttar ut, lokaler blir tomma och nya aktörer flyttar in? Kim Nilvall, Polismyndighetens nationella operativa avdelning, NOA

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.