Har Sverige det system för forskning och innovation vi förtjänar?

Forskning och innovation är centrala för kunskapssamhället och för offentliga investeringar i forskning viktiga för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Vad krävs för att Sverige ska ha ett forsknings- och innovationssystem som kan möta dagens behov och klara framtida samhällsutmaningar i en allt tuffare global konkurrens?

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Karin Röding, statssekreterare på utbildningsdepartementet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 24 april 2017 19:00 - 20:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IVA-projektet Utsiktsplats forskning har under tre och ett halvt års tid studerat, analyserat, rapporterat och i möten och workshops diskuterat centrala utmaningar för det svenska forskningssystemet. Några av de områden som har belysts är:

  • Förmågan att analysera och utvärdera forskningspolitikens effekter
  • Lärosätenas olika samhällsroller och förutsättningar
  • Styrelsernas betydelse för lärosätenas strategier och arbetssätt
  • Internationaliseringen av forskning och högre utbildning
  • Finansiering av forskningen
  • Behovet av nationella test- och demonstrationsanläggningar

Vid projektets slutseminarium den 24 april (seminariet startar kl 19:00 med mingel och wrap från kl 18:00) belyser vi dessa frågor och de förslag som lagts. Dessutom tar vi i ett helikopterperspektiv och tittar ut över det svenska forskningslandskapet. Frågan vi ställer är: Har Sverige det forsknings- och innovationssystem vi förtjänar?

På seminariet medverkar bland andra: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Karin Röding, statssekreterare på utbildningsdepartementet, Agneta Bladh, Vetenskapsrådet, Sven Stafström, Vetenskapsrådet, Dan Brändström, Linnéuniversitet, Enrico Deiaco, Tillväxtanalys, Göran Marklund, VinnovaLars Hultman, Stiftelsen för strategisk forskning, Ingrid Petersson, Formas, Madelene Sandström, KK-stiftelsen, Gunnar Svedberg, IVA, Anders Söderholm, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Martin Wikström, IVA och Eva Åkesson, Uppsala universitet.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.