Har Sverige en universitets- och högskolepolitik?

En ny forskningsproposition är aviserad till nästa år. Någon motsvarighet har aldrig funnits för  högskoleutbildningen. Uppdelningen har hittills gjort utbildningen till förlorare i kampen om ekonomiska resurser. Samtidigt förespråkar allt fler en sammanhållen universitets- och högskoleproposition. Vilka är fördelarna? Vad krävs för att en sådan ska bli verklighet?
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 4 maj 2015 16:00 - 19:00

Universitet och högskolor har tre lagstadgade uppgifter; utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.  Uppgifterna hänger intimt samman. Men de har helt olika förutsättningar.

Forskningen tillmäts störst betydelse och har fått avsevärda resurstillskott de senaste åren. Utbildningen har inte samma starka ställning och har successivt fått minskade resurser sedan 90-talet, särskilt efter 2010. Den tredje uppgiften – samverkan med det övriga samhället – har fått allt större uppmärksamhet, men är ännu inte helt förankrad vid lärosätena.

Den aviserade propositionen ska ange resurser och inriktning för den offentligt finansierade forskningen. Vid seminariet, som arrangeras av IVAs avdelning för Utbildning och forskning, tar vi upp en rad frågeställningar om vad detta betyder för en samlad universitets- och högskolepolitik:

  • Går en särskild FoI-proposition överhuvudtaget att förena med en samlad universitets- och högskolepolitik som innefattar både utbildning och forskning?
  • Vilka utgångspunkter och vilken inriktning bör en sådan sammanhållen politik ha? Hur ska samhällsbehov få en starkare påverkan på inriktningen av utbildning och forskning?
  • Är ett sammanhållet basanslag för varje lärosäte den effektivaste metoden för att få ett större fokus på utbildningen och höja kvaliteten?
  • Kan ett sammanhållet basanslag också vara nyckeln till nödvändig profilering av lärosätena utifrån ämnesmässiga och regionala förutsättningar?

Medverkande: utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson, Jan-Eric Sundgren, Senior adviser to the CEO Volvo Group, Håkan Sörman, vd SKL, kansler Thomas Wilhelmsson, Helsingfors universitet,  Johan Sterte, rektor Luleå Tekniska Universitet samt Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet och ordförande i SUHF. Medverkar gör också  universitetskanslern Harriet Wallberg och Lars Haikola som leder den statliga utredningen om Högskolans utbildningsutbud,Christina Ullenius, professor och ordförande för IVAs avdelning för Utbildning och forskning samt Martin Persson, teknolog och medlem av IVAs Studentråd.

Moderatorer: Peter Larsson och Camilla Modéer, ledamöter i IVAs avdelning för Utbildning och forskning.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.