Har vi för lite el i Sverige?

Diskussionsvågorna går höga om bristen på el i olika delar av landet, de ojämlika elpriserna och den hotade eltillgången som hämmande för vår konkurrenskraft. Välkomna till ett kunskapshöjande seminarium där vi diskuterar problemen och förutsättningarna gällande Sveriges tillgång till elektricitet

Livesändningen av eventet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan) 

IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16. Seminariet sänds även digitalt.
Måndag den 23 maj 2022 16:00 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vi är ett avlångt land där tillgången till reglerbar kraft med hög effekt är ojämnt fördelad. Elförsörjningen sker såväl genom statliga stamnät samt regionala och kommunala samt privata kopplingar däremellan. Därtill har vi olika prisområden inom elmarknaden med olika priseffekter beroende på var man befinner sig i landet. Allt detta kopplat till en omvärld där tillgången till energi och el är under stark förändring med en komplicerad internationell prisbild.

För att öka vår kunskap om varför det är som det är och vad som kan göras på kort och lite längre sikt kommer seminariet belysa två fundamentala ingredienser i detta:

  • Finns rätt förutsättningar för en optimal elförsörjning inom Sverige för de aktörer som ansvarar för detta, samt har vi "rätt" kopplingar till vår omvärld?
  • Vad i nuvarande prissättningsmekanismer bör förändras och hur för att "rätt incitament" ska möjliggöra en optimal och rättvis elprissättning?

Medverkar gör Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska Kraftnät, Mikael Odenberg, tidigare generaldirektör, Svenska Kraftnät, Thomas Tangerås, forskare, Institutet för näringslivsforskning, Andreas Regnell, strategiansvarig, Vattenfall samt Ingrid Bonde, IVA-ledamot och moderator.

Nuvarande generaldirektör för Svenska Kraftnät Lotta Medelius-Bredhe samt tidigare generaldirektör Mikael Odenberg börjar seminariet med att beskriva nuvarande och tidigare utmaningar för vår elförsörjning – en komplicerad problematik med många aktörer och lång investeringshorisont och sn fråga som är mer aktuell än någonsin med ökade industriella behov i norr, och nya behov i våra kopplingar med omvärlden.

Därefter kommer nästa block om marknadsmekanismernas betydelse och påverkan på vår elförsörjning. Thomas Tangerås, forskare från IFN, utvecklar frågan från sin forskning om hur väl våra elmarknader fungerar, och vilken betydelse elnäten och politiska beslut har för en väl fungerande elförsörjning. Detta tillsammans med Andreas Regnell, strategiansvarig från Vattenfall, som genom sin position som Sveriges största (och en av Nordeuropas största) marknadsaktör utvecklar sin syn och kommenterar problematiken.

Därefter följer en frågestund. Ingrid Bonde, vice ordf avd IV, är moderator. 

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.