Ingenjörer utan gränser. Humanitarian Engineering – vad är det?

I allt ökad grad är företag involverade i humanitärt arbete, dels som ett led i hållbarhets- och CSR-arbete och dels som ett led i sin Employer Branding. Man stödjer olika volontärorganisationer finansiellt, men också genom att medarbetare ges möjlighet att avsätta arbetstid och på så sätt bidra med kompetens.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Ingenjörer utan gränser, Jobbsprånget och IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

IVA Konferencenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 9 oktober 2018 15:00 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Ett begrepp och område som kopplar till detta är Humanitarian Engineering. Under seminariet visas vad som kan innefattas i detta begrepp, hur volontärorganisationer arbetar samt ges exempel på företags samarbete och engagemang tillsammans med andra organisationer. Vi får lära oss mer om hur Ingenjörer utan gränser – Engineers Without Borders – verkar i Sverige och internationellt.

Seminariet vänder sig till företag, organisationer och enskilda personer som har intresse för CSR, Employer Branding och internationellt arbete.

Program

Välkommen och introduktion - Ulrika Francke, ordförande IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

Vad är EWB? Presentation av Engineers Without Borders - Jan Byfors, ordf EWB, Senior Advisor NCC

Mavuno Boarding School, Samarbete med Mavuno, Tanzania - Marianne Grauers, styrelseledamot EWB och IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

Exempel från internationella projekt:

Kolandoto Hospital, Jan Burenius, vice ordf EWB.

Openhack – Coding for humanity, Nike Hiller, vd Openhack

Engineer to Engineeer, som gör det enklare för ingenjörer och naturvetare som är nya i Sverige att komma in på den svenska arbetsmarknaden, Pontus Christerson, styrelseledamot EWB.

Jobbsprånget är ett praktikprogram som påskyndar introduktionen till den svenska arbetsmarknaden för nyanlända akademiker. Jobbsprånget ger ingenjörer, arkitekter och ekonomer en chans att visa sin potential och snabbt komma i kontakt med arbetsgivare. Eva Glaumann, Deputy Head of Jobbsprånget, IVA

Erfarenheter från företags ideella engagemang:

Sandvik – varför stödja EWB? Kinna Brundin, Sandvik AB

Bengt Dahlgrens engagemang i EWB, Per-Anders Marberg, vd och Stina Efraimsson, marknad.

Hur stödjer man Humanitarian Engineering?, Caroline Bastholm, generalsekreterare, EWB

 

Seminariet avslutas med gemensamt mingel.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.