Hur bibehåller vi ett energisystem av världsklass?

Viktiga vägval, utmaningar och möjliga lösningar då vi ställer om dagens energisystem till framtidens behov. 

Seminarium med IVA Syd och Vägval el

E.ON salen, Carl-Gustafs väg 1, Malmö
Hitta hit
Tisdag den 10 maj 2016 18:00 - 20:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IVAs projekt Vägval el ska ta fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet består av sex arbetsgrupper: elanvändning, elproduktion, eldistribution & transmission, klimat & miljö, samhällsekonomi & elmarknad samt energipolitik.

Program

Kaffe serveras från kl 18.

18.30 E.ON och IVA hälsar välkommen

Aktiv verksamhet och information om projekt Vägval el.
Karin Byman, energiexpert IVA

Ett lokalt energisystem, varför och är det möjligt? E.ONs projekt Åstön.
Jan-Erik Olsson, E.ON Elnät

Djuphålsgeotermi. E.ONs förstudie för Malmö.
Mats Renntun, E.ON Värme

Vad betyder detta för Sydsverige/Skåne? Reflektioner över energiomställningen, behov av satsningar och påverkan i Sydsverige.
Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren

Avslutande frågor och diskussion 

Moderator: Johan Aspegren E.ON

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.