Har Sverige bra dricksvatten?

Att dricka vatten direkt från kranen har länge varit en självklarhet i Sverige. Är det fortfarande så? Och vilken kvalitet kommer vårt viktigaste livsmedel att ha i framtiden? 
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 27 maj 2015 17:30 - 19:30

Både tillgång och kvalitet på dricksvattnet kan försämras av framtida klimatförändringar.Trots robusta processer och rigorösa kontroller kan dricksvatten förorenas av sjukdomsalstrande mikroorganismer och giftiga substanser. Och varje vecka rekommenderas kommuninvånarna i någon del av landet att koka sitt dricksvatten innan det används till mat och dryck.

År 2010 blev mer än 20.000 personer sjuka till följd av att parasiten Cryptosporidium förorenade dricksvattnet i Östersund. Under senare år har man upptäckt att dricksvatten nära tidigare brandövningsplatser innehåller reproduktionsstörande perfluorerade alkylsyror.  

I Sverige kommer dricksvatten till ungefär lika stor del från ytvattnet i sjöar och vattendrag som från grundvattet i borrade och grävda brunnar. Drygt 1750 vattenverk producerar ca 1000 miljonerer kubikmeter dricksvatten per år.

Vid seminariet belyses både nuläget och den långsiktiga dricksvattenförsörjningen. Medverkar gör Anna Linusson, Svenskt Vatten, Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket, Karin Wiberg, SLU, Rikard Dryselius, Livsmedelsverket, Sten Bergström, SMHI. Från Dricksvattenutredningen medverkar Folke H. Larsson

Inger Andersson, ordförande för IVAs avdelning för Bioteknik leder seminariet.

{Facts box}

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.