Hur djup är skolans kris och hur vänder vi utvecklingen?

Diskussionen om bristande kvalitet i den svenska skolan och sjunkande kunskaper hos eleverna är intensiv. Sjunkande betyg oroar. Men vad vet vi egentligen om utvecklingen? Och är sjunkande betyg detsamma som minskade kunskaper?

Seminarium vid IVAs Akademisammankomst

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 27 september 2016 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Oavsett hur vi mäter har de svenska skolresultaten fallit sedan början av 1990-talet. Samtidigt har kunskapsförsämringar skett. Kunskapsfallet är stort också bland de bästa eleverna. Resultaten i grundskolan är viktiga. De som lämnar årskurs nio med sämst betyg i matematik har också sämst kunskaper som vuxna. Men det finns ljus i mörkret. På KTH har en stark återhämtning i kunskapsnivån i matematik skett sedan 2008.

Detta är några av slutsatserna av en ny undersökning Det svenska kunskapsfallet: vad vet vi? som IVA nu publicerar. Författare är professor Magnus Henrekson, vd IFN och Sebastian Jävervall, forskarstuderande i ekonomi vid Uppsala universitet. Studien bygger på den omfattande internationella statistiken från 1960-talet och framåt och de internationella tester – som PISA – som introducerades under 1990-talet.

  • Vad vet vi egentligen om utvecklingen?
  • Vilka är förklaringarna till de försämrade betygen och den lägre kunskapen?
  • Är bilden av svenska elevers försämrade kunskaper som forskningen visar entydig?
  • Vad behöver göras för att vända utvecklingen?

Vid seminariet medverkar Magnus Henrekson, statssekreterare Erik NilssonPam Fredman, rektor Göteborgs universitet. Per Kornhall, författare och skolexpert, medlem av Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor och IVAs preses Leif Johansson.

Moderator: Martin Wikström, forskningspolitisk expert, IVA

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.