Hur får Sverige fler ingenjörer?

Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen har kraftigt förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Behovet av teknisk kompetens har aldrig varit större och konkurrensen om ingenjörerna hårdnar. För att klara av framtida utmaningar behöver fler unga välja en högre teknisk utbildning men många tvekar. Ingenjörsutbildningarna har även en utmaning med hög andel avhopp bland studenter. Kompetensbristen hotar Sveriges innovationskraft och tillväxt.

Bilden byts ut mot en spelare när sändningen startar.

Webbinarium https://www.iva.se/fler-ingenjorer
Tisdag den 30 mars 2021 12:00 - 12:45

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Välkommen till ett webbinarium om långsiktig kompetensförsörjning som arrangeras av Tekniksprånget. Detta lunchwebbinarium kommer beröra följande.

  • Hur blir fler unga motiverade att läsa en högre teknisk utbildning?
  • Vad kan minska avhoppen inom ingenjörsprogrammen?
  • Vad händer om arbetsgivare inte får tillgång till den tekniska kompetens de har behov av?
  • Goda exempel på arbete med långsiktig kompetensförsörjning inom offentlig och privat sektor.

Medverkar gör Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, Jonas Gustavsson, VD för AFRY, Anders Aabakken, chef för avdelningen Teknik och miljö på Trafikverket, Anna Adolfsson, tidigare tekniksprångare och nu ingenjör hos SSAB, Kaleb Engvall, tidigare tekniksprångare och nu civilingenjörsstudent och Helena Gyrulf, verksamhetschef för Tekniksprånget.

Moderator: Jan Westberg, IVA.

Kontaktinformation

Linnea Werlid
Kommunikatör
Telefon 072-077 02 19

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.