Hur får vi fram forskning som löser samhällsproblem?

Förhoppningarna är stora att forskning ska bidra med lösningar på stora samhällsproblem som till exempel till urbanisering, en åldrande befolkning och klimatfrågan. Hur får vi då fram forskning som löser dessa globala utmaningar?

Tore Duvold, executive vice president vid den nybildade danska Innovationsfonden.

IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 24 november 2015 17:00 - 19:00

En stor del av svaret ligger i hur vi väljer att finansiera forskning. Tore Duvold, executive vice president, vid den nybildade danska Innovationsfonden berättar om fondens strategi att bli en aktiv partner i forskning. IVA:s projekt Utsiktsplats forskning har studerat hur forskningsfinansiärer arbetar i olika länder. Brittiska National Institute for Health Research är ett exempel på hur en stor forskningsfinansiär, som är en del av vårdsystemet, arbetar för att ge bästa patientnytta. Amerikanska ARPA-E arbetar med ”disruptive innovation” för att ta fram framtidens energisystem. Ett ytterligare aktuellt exempel är hur det nybildade finska strategiska forskningsrådet försöker få ökad genomslagskraft av forskning genom att redan vid utformningen av ett projekt planera för tillämpningen i samhället.

Seminariet avslutas med en diskussion om vad vi kan lära från exemplen och vilka förändringar som kan behövas i Sverige. I panelen finns Christopher Folkeson Welch, Mistra, Ingrid Petersson, Formas och Ewa Ställdal, Forte.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.