Hur har livets villkor på jorden påverkats av solsystemets historia?

Sedan fem år tillbaka finns det världsunika Astrogeobiologiska laboratoriet på Medicon Village. Där kan femtio ton sedimentbergarter lösas upp i syror i jakten på mineralkorn från meteoriter som träffade jorden under dess forntid. Nu ges IVA möjligheten att se laboratoriet och höra om den spännande forskningen som bedrivs där.

Seminarium med IVA Syd

Medicon Village, Byggnad 403, Scheelevägen 2, Lund
Hitta hit
Tisdag den 12 februari 2019 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Den astrogeobiologiska forskningen söker svar på stora frågor om livets utveckling och varför vi är här. Astrogeobiologiska laboratoriet är specialkonstruerat för att lösa upp sedimentbergarter i syror. Med metoden kan för första gången livets historia knytas till händelser i solsystemets historia. Detta är astronomisk forskning genom att "titta ner istället för upp".

 Professor Birger Schmitz, initiativtagare och idag chef för laboratoriet berättar bland annat om:

  • Forskningen kring hur dinosaurierna dog ut på grund av ett asteroidnedslag i Mexico för 65 miljoner år sedan.
  • En gigantisk kollision mellan två himlakroppar i asteroidbältet under den ordoviciska perioden. Solsystemet fylldes då av damm och en istid uppstod på jorden med oväntad effekt på livet.
  • Om damm från jordnära asteroider kan användas för att rädda jorden från den pågående globala uppvärmningen?

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.