Hur kan lärarna stärka svensk skola?

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Inte minst har lärarnas samhällsbärande funktion tydliggjorts under coronakrisen. Men finns förutsättningarna för lärarna att utföra sitt jobb i klassrummet? Hur påverkar politiska viljor, organisationens krav, elevernas behov och vårdnadshavarnas förväntningar lärarprofessionen? Används lärarnas kompetens verkligen på rätt sätt?

Se webbinariet med IVAs projekt Skola i tiden, i efterhand!

 

www.iva.se/skola
Torsdag den 27 augusti 2020 17:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I samband med att IVA lanserade rapporten; Fokus på lärarna - Ett kunskapsunderlag, bjöd vi in till ett webbinarium för att diskutera hinder i lärarnas vardag och vad som behövs för att de bättre ska kunna utföra sitt uppdrag så att den svenska skolan kan stärkas. 

De frågor vi ville lyfta var:

  • Hur påverkar styrningen av skolan lärarnas arbetsvillkor och förutsättningar i klassrummet? Vad säger aktuell forskning?
  • Vilka hinder finns för lärare att utföra god undervisning som gynnar elevernas kunskapsutveckling? 
  • Hur skiljer sig förutsättningarna för svenska lärare jämfört med lärare i andra länder?

Medverkande:

  • Carina Byström, lärare i svenska och svenska som andra språk, Bäckhagens skola i Bandhagen
  • Anna Ekström, utbildningsminister
  • Johanna Ringarp, universitetslektor i pedagogik med inriktning i utbildningshistoria, Stockholms universitet
  • Daniel Sandin, författare och gymnasielärare i svenska, religionskunskap och historia, Katedralskolan i Lund
  • Andreas Schleicher, OECD:s utbildningschef 
  • Björn Åstrand, universitetslektor Umeå universitet
  • Eva Lundgren projektledare IVAs program för att stärka svensk skola

Moderator: Jan Westberg, IVA

 

IVAs projekt Skola i tiden 

Rapporten är en del av IVAs nya projekt för att stärka svensk skola. Det är ett långsiktigt program med syfte att stärka det svenska skolväsendet, från grundskola till gymnasieskola. Såväl systemfrågor som specifika ämnesrelaterade frågor står i fokus. I vårt inledande arbete fokuserar vi på lärarsituationen, där vi bland annat vill bidra till att stärka läraryrkets professionella villkor. 

En stark och kompetent lärarkårlärarkår inom grund- och gymnasieskolan är avgörande för svensk skolas utveckling och en nyckel till samhällets välstånd och konkurrenskraft.

I en rad seminarier och aktiviteter vänder vi oss till aktörer som politiker, myndigheter, huvudmän, lärare, skolledare, forskare och intresseorganisationer för att skapa medverkan och delaktighet med syfte bidra till en konstruktiv diskussion för att förbättra svensk skola - och sist men inte minst att forma vårt skolprogram framåt på bästa sätt. 

IVA är fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik.

 

 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.