Hur kan stark ledning för ett lärosäte förenas med kollegialitet?

  • IVAs konferenscenter

  • Onsdag den 9 april 2014 11:30 - 14:00

  • Seminarieplats 0 kr

[Bokningen är stängd]

Med ökade frihetsgrader har ledningen för svenska universitet och högskolor fått ökad makt under det senaste decenniet. Samtidigt blossar allt oftare heta strider om ledarskapet upp vid lärosätena.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.