Hur kan vi attrahera fler ungdomar till naturvetenskap- och teknikprogrammet?

Vilka kommuner utmärker sig när det gäller andelen elever som läser naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasiet? Och hur skiljer sig andelen tjejer på teknikprogrammet mellan olika kommuner? Välkommen till IVAs seminarium där vi utifrån en ny IVA-rapport djupdyker i frågan genom att analysera statistik och lyfta fram kommuner som gjort betydande insatser för att påverka utvecklingen. Vi fördjupar oss också i vetenskapligt kapital som är en viktig nyckel till att få fler unga att känna att naturvetenskap och teknik är något för dem.  

Streamas live

Livesändningen av eventet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan).

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm eller online
Fredag den 17 februari 2023 14:00 - 15:45

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

Kompetensbristen inom forskning och utveckling riskerar att hota Sveriges konkurrenskraft. En viktig pusselbit är att tidigt väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga. I rapporten ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var? En jämförelse mellan kommuner och över tid” presenteras nationell och kommunal statistik kopplat till andelen elever som läser naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasiet. Genom att analysera tillgänglig statistik för olika gymnasieprogram över tid tillsammans med faktorer som medianinkomst och utbildningsnivå görs utblickar mot kommuner som utmärker sig i statistiken.

Under seminariet presenteras huvuddragen i rapporten samt några inspirerande kommunexempel. Vi fördjupar oss även i vetenskapligt kapital, en nyckel till att få fler unga att känna att naturvetenskap och teknik är något för dem. En kunskapsöversikt om vetenskapligt kapital lanseras på seminariet med fokus på teknik och naturvetenskap.

Medverkande

Tuula Teeri, vd, IVA

Sten Berg, IVAs ungdomspanel

Magnus Berggren, IVA-ledamot, föreståndare för WISE, professor och laboratoriechef på laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet samt ordförande i styrgruppen för projektet Framtidens Kunskapssamhälle.

Martin Bergman, utredare, Vetenskap & Allmänhet

Matilda Blixt Rönnqvist, IVAs ungdomspanel

Gustav Bohlin, utredare, Vetenskap & Allmänhet

Olle Dahlberg, utbildnings- och arbetsmarknadsutredare, Sveriges ingenjörer

Anna T. Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet (SU)

Cecilia Ekstrand, senior pedagog och programutvecklare på Tom Tits Experiment

Åsa Ernestam, utredare, utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Henrik Janols, vd på 2047 Science Center, Borlänge

Peter Larsson, IVA-ledamot, samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige

Katarina Lindberg, skolchef på barn- och utbildningsförvaltningen i Övertorneå kommun

Johanna Linder, bitr. rektor på teknikprogrammet vid Polhemsskolan i Gävle

Daria Pritup, Project coordinator, FINSCI (STN)

Ulrika Sultan, universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik, Göteborgs Universitet 

 

Moderator: Pia Linghede, projektledare, IVA/Framtidens kunskapssamhälle

 

Rapporterna är framtagna inom IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektet finansieras med anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt bidrag till IVAs jubileumsinsamling 2019.

Kontaktinformation

Pia Linghede
Projektledare
Telefon 08 791 29 45

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.