Hur kan vi förbättra barns möjlighet till lärande på fritiden?

Lärande på fritiden är ett viktigt komplement till skolan. Men tillgången skiljer sig stort och utmaningarna är många. Välkommen till IVAs seminarium där vi utifrån en ny rapport ”Aha!” diskuterar förslag för hur verksamheten kan utvecklas.

Streamas live

Livesändningen av eventet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan) 

IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 med efterföljande fika i IVAs lokaler. Seminariet sänds även digitalt.
Tisdag den 13 september 2022 13:30 - 14:30

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

Det finns ett behov av utmanande och stimulerande aktiviteter vid sidan av skolan där barn och unga kan känna att de lyckas. Det är viktigt både för individen och samhället. Sverige har inte råd att låta någon stå utanför. Men alla barn och unga har inte tillgång till kunskapsfrämjande aktiviteter på fritiden och aktörer som jobbar med detta vittnar om stora utmaningar. Det upplevs som svårt att göra verksamheten långsiktig och tillgänglig för fler. På seminariet presenterar vi förslag på en nationell modell för att öka tillgången och möjliggöra mer lustfyllt lärande för barn på fritiden. Vi diskuterar också de brister som bör hanteras vidare för att möjliggöra mer lustfyllt lärande för barn på fritiden.

Medverkande: Magnus Berggren, professor, laboratoriechef på laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet och ordförande i styrgruppen för projektet, Carl Johan Sundberg, professor, chef för institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet, Anna Hedlund, generalsekreterare, Unga Forskare, Christine Sundberg Carendi, generalsekreterare Svenska Science Centers, Carina Carlhed Ydhag, universitetslektor, institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet och Pia Linghede, projektledare Framtidens kunskapssamhälle, IVA (moderator). 

Varmt välkommen till en diskussion om barns möjligheter till lärande på fritiden!

Rapporten ”Aha!” är framtagen av IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektet finansieras med anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt bidrag till IVAs jubileumsinsamling 2019. Visionen för IVA-projektet Framtidens kunskapssamhälle, är ett samhälle där kunskap ger människor möjligheter att bygga en bättre värld för alla.

Kontaktinformation

Pia Linghede
Projektledare
Telefon 08 791 29 45

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.