Hur kan vi förbättra elevers kunskaper i entreprenörskap?

Sveriges strategi för entreprenörskap i skolan behöver vässas om vi ska klara av att rusta svenska skolelever för att möta de snabba och stora förändringar som samhället står inför. Med detta som utgångspunkt har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) arbetat fram förslag till en ny strategi som presenteras och diskuteras på seminariet.

Livesändningen av eventet visas här. (Bilden förvandlas till spelare när eventet börjar. Om inte kan du behöva ladda om sidan).

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm eller www.iva.se
Måndag den 14 november 2022 10:00 - 11:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Skolan har i uppdrag att förbereda barn och unga för framtiden. Vi menar att en viktig del i detta är att stärka elevernas kunskaper i entreprenörskap. Entreprenörskap kan leda till företagande, men är också centralt för individuell utveckling, initiativrikedom och andra viktiga kompetenser kopplade till att lösa olika typer av utmaningar. Givet de nödvändiga samhällsomställningar vi står inför inte minst på hållbarhetsområdet, kommer våra barns framtida förmåga att hantera dem ha mycket stor betydelse.

Nuvarande strategi för entreprenörskap i skolan antogs av regeringen 2009. Sedan dess har mycket förändrats, och behovet av att revidera strategin är tydligt på flera områden. IVA har därför, inom projektet IVAs Entreprenörskapsakademi, arbetat fram ett underlag till en uppdaterad strategi. Underlaget presenteras i en rapport, framtagen av en arbetsgrupp bestående av erfarna representanter för skola, myndigheter, akademisk forskning och näringsliv.

Under seminariet diskuteras ett antal frågeställningar med utgångspunkt i IVAs förslag på ny strategi för entreprenörskap i skolan:

  • Vad betyder entreprenörskap i skolan för arbetsmarknaden och samhällets konkurrenskraft?
  • Hur påverkar entreprenörskap i skolan eleverna?
  • Hur uppnås relevans till omgivande civilsamhälle och näringsliv, och till samhällsutvecklingen?
  • Hur ska arbetet med entreprenörskap i skolan fungera?
  • Hur får vi det vi eftersträvar att hända? Hur ska implementeringen av strategin genomföras?

Medverkande:

Kristina Alsér, ordförande styrgruppen för IVAs Entreprenörskapsakademi, Maria Andersson, förvaltningschef Kungsbacka kommun, Fredrik Arnander, ordförande i arbetsgruppen, entreprenör och finansiär, Pontus Broddner, Senior R&D Global Key Account Leader 3M, Robert Fahlgren, 2:e vice förbundsordförande Lärarförbundet, Carina Hafrén, undervisningsråd Skolverket, Thomas Hedlund Nilsson, biträdande rektor Björknässkolan, Kåre Moberg, forskningsledare Fonden för Entreprenörskap, Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet, Christine Sundberg Carendi, generalsekreterare Svenska Science Centers, David Lindberg statssekreterare hos skolminister Lotta Edholm.

Moderator: Eva-Lotta Hultén, författare och frilansjournalist.

Rapporten ”Vi utbildar för framtiden nu” är framtagen av projektet IVAs Entreprenörskapsakademi. Projektet finansieras med anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse, samt med bidrag från IVAs jubileumsinsamling 2019. 

Kontaktinformation

Helene Thorgrimsson
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 47

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.