Hur långt kan vi köra tungt gods med batterifordon 2040?

Välkommen till ett seminarium med IVAs avdelning för Elektroteknik

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 3 februari 2020 17:30 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

El har en central roll för att Sverige ska klara klimatmålen. Störst utmaningar har vi inom transportsektorn som fortfarande till 75 procent är beroende av fossila drivmedel.

Elektrifieringen av personbilar har tagit fart. För tyngre fordon är utmaningarna större, men intresset för elektrifiering av godstransporter är stort och det pågår flera intressanta projekt i Sverige. Kom och ta del av den senaste utvecklingen.

Medverkande är Elna Holmberg, AB Volvo; Göran Lindbergh, KTH; Björn Hasselgren, Uppsala universitet Trafikverket och Kristina Edström, Ångströmlaboratoriet samt Pontus Johnsson, ordförande och Birgitta Resvik vice ordförande, i Avdelning II för Elektroteknik.

 

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.