Hur planerar vi för framtidens attraktiva livsmiljöer?

Attraktiva miljöer lockar talanger, företag och investeringar. Projektet Framtidens goda stad, som ska verka för att ge en ökande befolkning förutsättningar att bo och verka i attraktiva livsmiljöer, går nu in på sitt andra år. Vid seminariet presenteras slutsatser från projektets fyra arbetsgrupper och en översikt över vad som styr dagens planeringsprocesser.

Välkommen till seminarium med IVAs projekt Framtidens goda stad

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 22 mars 2017 09:30 - 12:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Projektet Framtidens goda stad har nått halvtid. Inom ramen för projektet har fyra arbetsgrupper tagit fram underlag och dragit slutsatser som publiceras under våren. Det handlar om planeringsprocessen, urbaniseringens drivkrafter, positiva utvecklingsspiraler och flöden i städerna. Slutsatserna från arbetsgruppernas arbete kommer också att vara utgångspunkt för ett antal dialogseminarier som projektet ska genomföra i kommuner runt om i landet. Syftet är att identifiera gemensamma effektiva metoder och processer för samhällsplanering, öka kunskapen samt föra ut denna nya kunskap till de som ansvarar för samhällsplaneringen i städer och regioner.

Under seminariet lanseras också Planeringspraktikan - en manual för stadsplanering. Välkommen på bokrelease. Och varmt välkommen till ett seminarium med fokus på hur vi planerar för framtidens attraktiva livsmiljöer!

 

Program

Välkommen!
Gabriel Urwitz, projektets styrgruppsordförande

Så bygger vi framtidens goda stad
Rapport från arbetsgrupperna i projektet. Mari Broman, ordförande Urbaniseringens drivkrafter och hinder, Ulf Ranhagen, ordförande Flöden i framtidens goda städer, Ulla Hamilton, ordförande Positiva utvecklingsspiraler och Peter Nygårds, vice ordförande Planerings- och beslutsprocesser.

Dialog Kungens Kurva - case för bättre planeringsprocess
Samtal med representanter från Huddinge kommun: Gunilla Wastesson, biträdande samhällsbyggnadsdirektör, Edward Howard, Samordnare för samarbetet mellan fastighetsägare och Huddinge kommun, Camilla Adolfsson, bygglovschef.

Olika filosofier, olika förutsättningar – hur uppnår vi effektiva planeringsprocesser?
Debatt med Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö, Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande Linköping, Pär Vennerström, affärsenhetschef Fastighetsutveckling JM och Jan Oldebring, etableringsdirektör ICA. 

Moderator: Åsa Söderström Jerring

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.