Hur säker är min journal på nätet?

Allt pekar på att 2014 blir genombrottet för nätjournaler. Då kan hela tre miljoner svenskar ha möjlighet att läsa sin journal på nätet. Men innebär det nya systemet enbart fördelar för patienter och vårdpersonal?
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 29 september 2014 18:00 - 20:00

Landstingen i Uppsala och Skåne är pionjärerer inom området. Flera andra följer nu efter och planerar eller har just infört öppna journaler.

Många frågor som rör patientsäkerhet och integritet diskuteras nu intensivt. Inte minst i samband med den av många kritiserade lanseringen av nätjournaler i Uppsala.

  • Vilka blir följderna när patienter får svåra besked via sin nätjournal i stället för från sin läkare?
  • Finns det risk för att felaktig eller svårtolkad information kan få patienter att fatta olämpliga beslut?
  • Hur kommer vårdpersonalens arbete påverkas? Minskar journalens effektivitet som arbetsredskap när den blir öppen för alla?

Vid seminariet medverkar bland andra Benny Eklund, IT-strateg på Landstinget i Uppsala, Nina Lundberg, projektledare Mina Vårdflöden och Maria Bergdahl, jurist Datainspektionen

Moderator: Ylva Hambraeus-Björling, ordförande i IVAs avdelning för informationsteknik och i IVAs programråd eHälsa

Välkommen hälsar IVAs avdelning för Informationsteknik tillsammans med IVAs programråd eHälsa.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.