Hur ska Europa komma i arbete?

EUs tillväxtstategi Europa 2020 ska bidra till fler och bättre jobb. Sysselsättning tillsammans med socialpolitik och delaktighet är strategins tre huvudinitiativ.
Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Fredag den 7 november 2014 07:30 - 09:30

Olle Ludvigssons europaengagemang grundas på övertygelsen att samarbete är nyckeln till att lösa gemensamma problem så effektivt som möjligt.

I EU-parlamentet är han ledamot av:

• Utskottet för ekonomi och valutafrågor
• Utskottet för industri, forskning och energi
• Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien.

Vid frukostmötet ger Olle Ludvigsson sin syn på utmaningarna för Europa när gäller tillväxt och sysselsättning. Han ger också sin bild av hur det är att arbeta i den dynamiska politiska atmosfären i Bryssel i ett parlament som representerar 500 miljoner människor. Olle Ludvigsson har varit europaparlamentariker (S) sedan 2009. Han började redan 1968 i Volvo och var ordförande i Volvos verkstadsklubb och satt i dess styrelse under 18 år.

Välkommen!

Rolf Andersson, Ordförande IVA Väst

Svante Svensson, Sekreterare IVA Väst

Sista anmälningsdag är den 31 oktober.

För mer info: Kontakta Svante Svensson, tel 070-649 57 00, e-post svante@qfood.se.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.