Hur skapar vi framtidens digitala relationer till skogen?

Ett idéseminarium om hur vi kan digitalisera smart i Småland. Syftet är att hitta samarbetspartners från olika branscher för att gemensamt dra nytta av digitaliseringen för att stärka Småland.
Södra, Skogsudden, Växjö
Torsdag den 3 november 2016 17:00 - 18:45

Kan digitalisering skapa och bibehålla värden i skogen? Kan vi kombinera ökad affärsnytta med digitala personliga relationer till skogen? Kan digitaliseringen förmedla minnen av platser och berättelser samtidigt som företaget utvecklas? Är crowdsourcing framtidsmodellen? Hur bygger vi då säkra system? Vilka är de digitala hindren?

Program:

Vi inleder med inspel från tre helt olika världar; Örjan Vorrei, it-chef, Södra skog, Örjan Molander, Museichef, Kalmar läns museum och Lars Stugemo, vd, HiQ och styrelseledamot, IVAs Näringslivsråd. Därefter leder Maria Elander, Tournant AB, ett samtal där alla närvarande kan bidra. 

Varmt välkommen!

Anmälan: senast 27 oktober på följande länk: Anmälan

För mer information kontakta: kristina.julin@lnu.se eller ylva.dandanell@lnu.se

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.