Hur skapas världsledande universitet för framtidens utmaningar?

Svenska universitet och högskolor har gott anseende. Men få är högt rankade globalt. Trots att stora resurser tillförts, autonomin har ökat och att lärosätena förväntas utveckla egna profiler med strategiska styrkeområden ligger de inte i den absoluta världstoppen.

Foto: Gerard T. Lum, David Naylor, Elin Elliot, Kennet Ruona (Lunds universitet), Johan Bodell (Chalmers), Vinnova 

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 5 december 2019 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vad är det som karakteriserar ett attraktivt universitet och hur kan vi skapa de mest innovativa miljöerna? Något som är nödvändigt för att möta samhällets utmaningar och säkerställa svensk konkurrenskraft.

För att undersöka det, lyfta framgångsrika internationella exempel och diskutera hur vi bör göra i Sverige anordnar IVA och Vinnova ett gemensamt seminarium.

Medverkande: Arthur Bienenstock, Stanford-universitet, Gunilla Svantorp (S), ordförande i utbildningsutskottet, Betty Malmberg (M), ordförande RIFO, Tuula Teeri, vd IVA och tidigare rektor för Aalto-universitetet, Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova, Anna Dubois, prorektor Chalmers, Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet, Sylvia Schwaag Serger, prorektor Lunds universitet, Tord Hermansson, Lindholmen Science Park, Minna Sandberg och Ove Pettersson, Nordic Innovation House, USA. 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.