Nyanlända akademiker in på arbetsmarknaden – hur svårt kan det vara?

Ett av IVAs utpekade strategiska mål är kompetensförsörjning. En av Sveriges största utmaningar är att tillvarata nyanländ kompetens och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden. Sedan 2015 driver IVA därför Jobbsprånget.

Välkommen till ett seminarium med Jobbsprånget och IVA Väst.

Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Onsdag den 6 december 2017 18:00 - 19:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Jobbsprånget är ett nationellt matchnings- och praktikprogram som bygger broar mellan arbetsgivare och nyanlända akademiker. Ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer kan söka praktikplatser. Genom praktiken skapas nya kontakter och möjligheten att fylla kompetensgap hos arbetsgivare med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden. Idag medverkar 150 arbetsgivare i projektet som tillsammans erbjuder praktik på ett 50-tal orter.

Den 6 december kommer Jobbsprånget till IVA Väst och bjuder på en kväll med intressanta föredrag och möjlighet att ta del av lyckade exempel på genomförd praktik, både ur praktikanternas och arbetsgivares perspektiv.

Välkommen!

Genom Jobbsprånget kan nyanlända akademiker snabbt få praktik inom sitt yrkesområde. Praktiken varar fyra månader och arbetsspråket är engelska. Jobbsprånget drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och finansieras av Wallenbergstiftelserna och delfinansieras av Tillväxtverket. Jobbsprånget bygger på de erfarenheter, processer och nätverk som skapats inom IVAs matchnings- och praktikprogram Tekniksprånget.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.