Hur utvecklas näringslivets investeringar i forskning och utveckling?

Samtidigt som företagens satsningar på forskning och utveckling ökar globalt finns tecken på att investeringarna i Sverige inte utvecklas i samma takt. Utvecklingen är oroande och IVA tar därför initiativ till ett index över svenska företags FoU-investeringar.

Seminarium med IVAs avdelningar för Ekonomi respektive Utbildning och forskning

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 5 december 2017 17:00 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Indexet kommer att delas upp i branscher och ska belysa attraktionsfaktorer som kompetenstillgång, samverkansmöjligheter, tillgång till forskningsinfrastruktur samt skattesituation. Även den internationella konkurrenssituationen ska studeras och policyförslag kommer att tas fram.

Genom utvecklingen av indexet, och underliggande analyser, kommer vi öka kunskapen om vad som styr företagens FoU-investeringar och skapa ett redskap som ger bättre möjligheter att både följa utvecklingen och stärka Sveriges attraktionskraft.

Lars Hultman (Stiftelsen för Strategisk forskning), Anna Sandström (AstraZeneca), Sara Mazur (Ericsson), Peter Johansson (Teknikföretagen), Anders Blanck (Läkemedelsindustriföreningen) och Bo Olsson (IKEM) med flera diskuterar betydelsen av att förhållandena för FoU-investeringar är av världsklass i Sverige och vad som kan göras för att de ska bli bättre. Thomas Strand (S) och Betty Malmberg (M), riksdagsledamöter i Utbildningsutskottet, ger sin syn på frågorna och vad politiken kan göra. 

Frågan om de svenska privata investeringarna i FoU minskar diskuterades i januari 2017 i ett rundabordssamtal med personer från företag, akademi och organisationer*. Utifrån samtalet formulerades ett white-paper som är ett ingångsvärde för IVAs nya projekt om näringslivets FoU-investeringar Peter Larsson (Sveriges ingenjörer), Anders Lindberg (JKL) samt projektledare Martin Wikström (IVA) kommer att berätta vad projektet vill åstadkomma.

Seminariet är ett samarrangemang mellan IVAs avdelning IX – Ekonomi och XI – Utbildning och forskning och kommer att modereras av Peter Larsson (IVAs avdelning för utbildning och forskning) och Anders Lindberg (IVAs avdelning för ekonomi).

*= Leif Johansson, Helena Stjernholm, Lena Olving, Peter Larsson, Stefan Bengtsson, Tobias Krantz, Pontus Braunerhjelm, Jonas Wiström, Björn O Nilsson, Magnus Breidne, Martin Wikström, Anders Lindberg, Mats Bergstrand.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.