Hur väl fungerar den svenska demokratin?

Allmänhetens förtroende för det politiska systemet minskar. Det har blivit allt svårare att bilda stabila regeringar och att bygga majoriteter i riksdagen. I SNS Demokratirapport analyseras hur väl den svenska parlamentariska demokratin fungerar.

Seminarium med IVAs avdelning för Ekonomi

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 14 maj 2018 09:00 - 10:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Politikens förutsättningar har förändrats. Den klassiska vänster–höger-dimensionen har förlorat mark. Flera centrala frågor, såsom miljö och migration, följer inte det etablerade mönstret. Antalet riksdagspartier har också ökat från fem i slutet av 1980-talet till åtta i dag. I dagsläget kan inget av de politiska blocken bilda egen majoritet.

  • Hur påverkar denna utveckling vårt politiska system?
  • Vad krävs för att motverka de politiska låsningar som nu präglar den politiska situationen i Sverige?
  • Bör politisk praxis eller lagstiftning ändras?

Det är några av frågorna som de fem statsvetarna bakom SNS Demokratirapport analyserar. För att förstå de utmaningar och möjligheter vårt land står inför sätts den nuvarande politiska situationen i Sverige in i ett historiskt och jämförande perspektiv.

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet som lett arbetet med SNS Demokratirapport 2017 presenterar analyser och slutsatser.

Medförfattare till rapporten är professorerna Hanna Bäck och Jan Teorell vid Lunds universitet, samt professor Carl Dahlström och docent Elin Naurin vid Göteborgs universitet.

Moderator: Anders Lindberg, vice ordförande, IVAs avdelning för Ekonomi

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.