Infångning och användning av koldioxid – hur och till vilket pris?

Att fånga in, använda eller lagra koldioxid är ett måste för att motverka höjningen av temperaturen i jordens atmosfär. Stora förhoppningar knyts till olika tekniska lösningar för lagring. Men kan vi istället använda koldioxiden? Vilka är de tekniska och ekonomiska utmaningarna med de olika teknikerna?

Vattenfalls pilotprojekt med CCS-tekniken vid Schwarze Pumpe i östra Tyskland. 

www.iva.se
Torsdag den 18 mars 2021 14:00 - 16:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Bokningen till webbinariet är inte stängd men på grund av byte av IVAs CRM-system sker bokningar till event via extern länk under en kort period. Vill du anmäla dig till eventet går det jättebra via länk nedan

ANMÄL DIG HÄR

Att fånga in och använda koldioxid (CCU) respektive lagra den (CCS) är nyckelfaktorer för att dämpa temperaturhöjningen i jordens atmosfär och klara klimatmålen. Stora förändringar måste ske inom de närmaste 25 åren:

  • Kan vi använda koldioxiden istället för att lagra den?
  • Vilka är de tekniska alternativen? Vilka för- och nackdelar innebär de?
  • Hur stora och vilka FoU-insatser behövs för att teknikerna ska kunna användas i full skala? När kan det ske? Hur bidrar Sverige till i utvecklingen?
  • Vilka är de ekonomiska förutsättningarna för de olika alternativen? Hur konkurrenskraftiga är de?
  • Vilken roll kan och bör politiken spela?

Vid webbinariet får vi möta forskare och medarbetare inom akademi och företag, som alla arbetar med att utveckla nya lösningar för koldioxidhantering.  En panel kommenterar och sätter in olika tekniker och lösningar i ett helhetsperspektiv.

Medverkande: Paul Hudson, universitetslektor Systembiologi, KTH, Filip Johnsson, professor  i energiteknik, Chalmers, Mikael Karlsson, Associate Professor Environmental Science, KTH, Håkan Kihlberg, Vice President Processes and Global Quality, Perstorp, Thomas Kätterer, professor  systemekologi vid SLU,  Pia Lindberg, universitetslektor, Institutionen för kemi, Uppsala universitet, Tomas Lundmark, professor, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Anders Lyngfelt, professor i energi och miljö, Chalmers, Magnus Nydén, Executive Dean at Macquarie University, Sydney, tidigare CTO & Public Policy Director, Liquid Wind, Oleg Pajalic, Principal Scientist, Perstorp, Tore Sylvester Jeppesen, Senior Director Business Development, Haldor Topsoe Pasi Vainikka, vd Solar Foods.  

Panel: Jon Haag, ansvarig för Affärs- och Innovationsområdet Materialomställning, RISE, (Ledamot IVAs avdelning för Skogsnäringens teknik), Elisabeth Lindner, Strategic Adviser BioSource Europe,avdelningen (Bioteknik), Stefan Lundmark, Principal Scientist, Perstorp, (Kemiteknik), Henrik Thunman, professor, avdelningen för energiteknik, Chalmers, (Kemiteknik).

Moderator: Jan Westberg, temakommunikatör, IVA

Webbinariet arrangeras av IVAs avdelningar för Bioteknik, Kemiteknik och Skogsnäringens teknik.

 

Kontaktinformation

Caroline Linden
Internationell koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.