Infrastrukturinvesteringar – hur ser helheten ut?

Det krävs stora, infrastrukturella satsningar inom den närmaste framtiden för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det gäller bostäder, vägar, flygplatser, hamnar och inte minst järnvägen. 

Seminarium med Anders Sundström 

Swedbank, lokal Viking, Södra Hamngatan 27, Göteborg
Hitta hit
Fredag den 8 maj 2015 11:00 - 12:00

Satsningarna måste ske ur ett helhetsperspektiv både vad gäller teknik och finansiering.  Men vilka är de ekonomisk-politiska förutsättningarna för att genomföra nödvändiga investeringar? Detta är temat för seminariet med Anders Sundström.

Anders Sundström är sedan 2013 styrelseordförande i Swedbank. Efter en lång politisk karriär på riks- och lokalnivå blev han vd och koncernchef för Folksam 2004-2013 och styrelseordförande i Folksam Liv 2014 – 2015.

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVA Väst.

För mer information kontakta Svante Svensson, 070-649 57 00, svante@qfood.se

Kontaktinformation

Marika Petersson
Ekonomiassistent
Telefon 08-791 29 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.