Innovation i skogsnäringen kan leda den gröna omställningen

Vid projektet Innovation i skogsnäringens slutseminarium sammanfattar vi de utmaningar och rekommendationer vi identifierat sedan projektets start 2015.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 10 april 2018 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

En grön omställning kan bidra till att lösa några av de stora samhällsutmaningarna då den bidrar till minskat klimatavtryck, ökad sysselsättning (framför allt på landsbygden) och minskar beroendet av importerde fossila råvaror. Svensk skogsnäring har en möjlighet att spela en nyckelroll i den gröna omställningen och i utvecklingen av en biobaserad ekonomi.

Projektet Innovation i skogsnäringen har identifierat ett antal områden där svensk skogsnäring tillsammans med politiken och akademin behöver omvandlas och utvecklas. Dessa områden är framför allt innovationsdrivande ledarskap, forskning och utveckling samt ett ökat värdeskapande från skogsråvara med fokus på bioenergi och träbyggande.

Medverkande vid seminariet är: Tuula Teeri, vd IVA, Olof Persson, ordförande styrgruppen för projektet Innovation i skogsnäringen, Lennart Rådström, ordförande i arbetsgruppen Framtidens värdekedjor och riskvilligt kapital samt styrgruppsmedlem, Jon Haag, vd och grundare, Think Heroes AB, Jan Wintzell, chef affärsutveckling och innovation, Sveaskog, Lars Berglund, medlem i projektets styrgrupp, professor KTH samt föreståndare Wallenberg Wood Science Center, Åsa Håkansson, Utvecklingsingenjör, PreemJan Byfors, chief technical officer, NCC och Mikael Hannus, innovationschef, Stora Enso.

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.