Innovationskritiska metaller – kan Norrbotten visa vägen för framtidens hållbara industri?

Välkommen till ett seminarium som tar avstamp i utvecklingen i Norrbotten för att diskutera metallerna och mineralernas roll i ett framtida hållbart samhälle, och framgångsfaktorer som kan driva på omställningen.

Den råvarubaserade sektorn i Norrbotten har länge varit ett draglok för Sveriges ekonomi. Foto: DonGuennie (G-Empire The World Of Gems)

Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå
Hitta hit
Tisdag den 9 april 2019 09:30 - 15:30

Det finns en stor majoritet för ett globalt ansvar gällande minskade utsläpp av koldioxid. Tillgången på ansvarsfullt och hållbart producerade mineraler och metaller blir därför fundamental för många av de innovationer som bygger framtidens behov liksom framtidens industri. Den råvarubaserade sektorn i Norrbotten har länge varit ett draglok för Sveriges ekonomi. Med den omställning till klimatsmarta produktionsmönster och högteknologisk verksamhet som nu sker, kan industrin även bli en global föregångare i omställningen till fossilfrihet.

Vilka förutsättningar finns redan i regionen? Hur kan ytterligare samverkan mellan industri, akademi och offentliga aktörer bidra till en ännu starkare utveckling?

Medverkande talare

Nyamko Sabuni, hållbarhetschef, ÅF
Jan Moström, koncernchef, LKAB
Anna Utsi, Sverigechef, Talga Graphene
Björn O. Nilsson, landshövding Norrbotten
Jenny Greberg, programchef, SIP STRIM
Nils-Olov Lindfors, regionråd, Region Norrbotten
Tobias Persson, analytiker, Tillväxtanalys
Ildikó Antal Lundin, enhetschef, SGU
Pär Weihed, prorektor, Luleå Tekniska Universitet

Boka här

Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Seminariet arrangeras i samarbete med:


Invest in norrbotten

 

Norrlandsfonden

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.