Innovationskritiska metaller - kan Norrbotten visa vägen för framtidens hållbara industri?

Tid kvar till seminariet

Den råvarubaserade sektorn i Norrbotten har länge varit ett draglok för Sveriges ekonomi.

Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå
Hitta hit

Tisdag den 9 april 2019 09:30 - 15:30

Seminarieplats 0 kr

De innovationskritiska metallerna och mineralernas roll i ett framtida hållbart samhälle. Vilka förutsättningar finns redan i regionen? Hur kan ytterligare samverkan mellan industri, akademi och offentliga aktörer bidra till en ännu starkare utveckling?

Det finns en stor majoritet för ett globalt ansvar gällande minskade utsläpp av koldioxid. Tillgången på ansvarsfullt och hållbart producerade mineraler och metaller blir därför fundamental för många av de innovationer som bygger framtidens behov liksom framtidens industri. Den råvarubaserade sektorn i Norrbotten har länge varit ett draglok för Sveriges ekonomi. Med den omställning till klimatsmarta produktionsmönster och högteknologisk verksamhet som nu sker, kan industrin även bli en global föregångare i omställningen till fossilfrihet.  

Välkommen till ett seminarium som tar avstamp i utvecklingen i Norrbotten för att diskutera metallerna och mineralernas roll i ett framtida hållbart samhälle, och framgångsfaktorer som kan driva på omställningen.

Ta chansen att lyssna till och nätverka med representanter från Näringsdepartementet, Tillväxtanalys, Landshövding Björn O. Nilsson, regionråd Nils-Olov Lindfors, LKAB:s koncernchef Jan Moström samt både svenska och internationella experter.

Boka här

Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Seminariet arrangeras i samarbete med:


Invest in norrbotten

 

Norrlandsfonden

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.