Innovationspolitik – viktigare än någonsin

Innovationsfrågor är idag en självklar del i arbetet för att möta de stora samhällsutmaningarna. Vad krävs av politik och näringsliv för att innovationer ska bli kärnan i en nödvändig hållbar tillväxt?

 

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 15 juni 2016 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I juni avslutar IVA projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt. Vi gör det genom att blicka framåt.

I tre projekt med innovation, konkurrens- och attraktionskraft  i centrum har IVA analyserat och kommit med förslag och rekommendationer. Vilka resultat har uppnåtts? Vilka frågor måste nu komma högre upp på den politiska framtidsagendan?

Näringslivets konkurrenskraft avgör Sveriges framtida välstånd. Goda generella villkor är ett måste. Vilken roll kan och ska politiken spela? Hur ska en nödvändig nationell kraftsamling och långsiktighet blir verklighet?

Välkommen till en framtidsdiskussion med utgångspunkt i analyser, förslag och erfarenheter från IVAs innovationsarbete under de senaste sju åren.

Medverkande

Wille Birksten (inbj.), huvudsekreterare, Innovationsrådet

PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens Industri

Rune Andersson, styrelseordförande Mellby Gård AB, styrgruppsordförande Innovationskraft Sverige

Carl Bennet, styrelseordförande Carl Bennet AB, styrgruppsordförande Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Anna Bünger, avdelningschef Näringsliv, Tillväxtverket

Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet, medlem av Innovationsrådet och styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Anders Sundström, styrelseordförande KF, medlem av styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Håkan Sörman, vd SKL, medlem av styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Björn O. Nilsson, vd IVA, medlem av styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Johan Carlstedt, huvudprojektledare Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Moderator: Jan Westberg, kommunikationsansvarig Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.