Innovationsstöd – ett ändamålsenligt verktyg för nyttiggörande av kunskap?

Webbinarium med efterföljande öppen diskussion om utredningen Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor. Är dagens ordning med holdingbolag och innovationskontor det bästa sättet för riksdag och regering att stötta innovation, kommersialisering och annat nyttiggörande av kunskap från svenska lärosäten?

Bilden ovan förvandlas till en spelare när webbinariet startar.

www.iva.se/innovationsutredning
Onsdag den 21 oktober 2020 10:00 - 11:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Innovationsstödet till svenska lärosäten syftar till att säkerställa att kunskap som uppkommer i högskolans verksamhet på ett ändamålsenligt sätt kan identifieras och kommersialiseras eller nyttiggöras, samtidigt som individuella forskares och studenters behov av stöd i innovations- och kommersialiseringsprocessen beaktas. Allt för att stärka Sveriges innovationskraft och därmed vår konkurrenskraft, sysselsättning och ekonomiska utveckling.

Webbinariet ger olika perspektiv på betänkandet Innovation som drivkraft – från forskning till nytta  (SOU 2020:59) som överlämnades till regeringen den 16 oktober.

Utredningen, med uppdrag att se över bland annat hur forskare och studenter i hela landet kan få ett ännu bättre stöd i innovations- och kommersialiseringsprocessen, pekar i sitt betänkande på ett behov av nationell kraftsamling och samordning. En rad åtgärdsförslag presenteras, bland annat en skärpning av kraven på uppföljning och utvärdering med påföljande ökade medel till högskolor som kan påvisa att de presterar väl.

Under webbinariet får vi ta del av den särskilde utredaren Alf Karlsson viktigaste slutsatser, men också av andra intressenters reaktioner på utredningens analys och förslag.

De sista ca 30 minuterna ägnas åt en öppen diskussion där du som åhörare har möjlighet att delta via vår chatt. 

Medverkande:

Alf Karlsson, särskild utredare Regeringskansliet
Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor Luleå tekniska universitet
Paul Pettersson, Rektor Mälardalens högskola
Magnus Klofsten, professor innovation och entreprenörskap Linköpings universitet
Åsa Lindholm Dahlstrand, professor i innovationsstudier Lunds universitet
Klementina Österberg, Vd, GU Ventures
Christina Wainikka, Policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv 
Anna Sandström, Director Science Policy and Relations Europe, AstraZeneca 
Samuel Holmström, Vd, Lundqvist trävaru
Tuula Teeri, Vd IVA och Malin Mohr, projektledare IVAs projekt Research2Business

Moderator: Anders Sahlman

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.