Innovationssverige – tillräcklig förändringskraft för fortsatt topposition?

Sverige tillhör de länder som satsar mest på innovation. Men andra får ut större effekt av sina satsningar. Nu ställer digitalisering helt nya krav på företags förändringsförmåga. Hur ser svenska företagsledare på denna utmaning? Svaren ges i GE Global Innovation Barometer som presenteras vid frukostseminariet som arrangeras av IVA och GE.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Torsdag den 21 april 2016 08:00 - 09:45

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I GEs undersökning, den femte i ordningen, ingår drygt 3000 företagsledare och opinionsbildare från hela världen. Svaren visar på en stark övertygelse om att innovationer i allt större utsträckning förutsätter nya typer av samarbeten med delat risktagande som en viktig ingrediens. Företagsledare i de gamla industriländerna tror mer på att förfina existerande affärsmodeller medan de i utvecklingsländer ser helt nya som nyckeln till sin framgång. Ökade offentliga insatser för att stimulera innovation efterfrågas också.

Vilket nytänkande behövs i Sverige för utveckla våra innovativa miljöer och effektivisera våra samarbetsformer? Hur ska initativ och insatser från näringslivet och offentliga aktörer bäst matchas? Det är temat för diskussionen som följer efter presentationen av GE-undersökningen. 

Medverkande

Cécile Nathan-Tilloy, Managing Director, Edelman UK som genomfört 2016 GE Global Innovation Barometer

Magnus Björsne, är chef för BioVentureHub som finns i AstraZencas lokaler i Mölndal

Hans Enocson, President & CEO GE Nordic Region på vars dagordning digialiseringens effekter står högt'

Örjan Sölvell, professor och chef för Center for Strategy and Competetitiveness vid Handelshögskolan i Stockholm

Johan Carlstedt, IVA, projektledare för Attraktionskraft för hållbar tillväxt som i början av april släpper en ny rapport kring Innovativa miljöer

IVAs projektchef Magnus Breidne inleder frukostseminariet som modereras av Jan Westberg, IVA, kommunikationsansvarig Attraktionskraft för hållbar tillväxt

OBS! Frukost serveras från 07:30

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.