Innovationsupphandling - hur långt har vi kommit?

Varje år upphandlar stat, landsting och kommuner för över 600 miljarder kronor – motsvarande en sjättedel av Sveriges BNP, allt ifrån vägar till avancerad sjukvård. Ramverket för detta styrs genom lagar och regler både på EU- och nationell nivå. Regelverken har en tendens att ha en konserverande effekt i tider då mycket ska förändras och det inte alltid finns en vedertagen, vetenskaplig grund att stå på.

Välkommen till ett seminarium med IVAs avdelningar för Samhällsbyggnad och Ekonomi.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 13 februari 2019 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Man kan fråga sig hur dels olika upphandlingsmodeller tas fram och dels hur själva upphandlingen utvärderas. Det största fokuset verkar i många fall ligga på att utvärdera projektets genomförande, och inte bakomliggande politiska, juridiska och finansiella överväganden. En annan relevant fråga i sammanhanget är hur erfarenheter återkopplas till beslutsfattare som varit med i tidiga skeden. Erfarenheterna visar att återkopplingen återigen sker till genomförarna, och i mindre utsträckning till de som ska vara med och fatta beslut om kommande investeringar. Saknas det en fungerande governance-struktur som leder till kontinuerligt förbättringsarbete inom upphandlingsfunktionen? Vem är mottagaren av nya rön inom upphandling?

På seminariet diskuteras om offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för samhällsomställning. Återkommande framförs det förslag på att offentlig upphandling ska användas för att öka innovationstakten, bidra till klimatarbetet eller verka för större social och ekonomisk jämlikhet. Är detta något som kommer att förstärkas i framtiden? 

Medverkar gör bland andra Anders Berger, Director Public Affairs, Volvo Group, Inger Ek, gd Upphandlingsmyndigheten, Per-Erik Eriksson, professor Luleå tekniska universitet, Pontus Gruhs, strateg, Trafikverket, Stefan Vlachos, chef för Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset samt Ulrika Francke, ordförande i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och Anders Lindberg, ordförande i IVAs avdelning för Ekonomi.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.