Innovativa miljöer för ökad attraktionskraft - OBS - inställt. Nytt datum 22/9

Företag som Tetra Pak, Ericsson och Astra, alla med Skåneaknytning, har bidragit till att utveckla innovativa miljöer av världsklass. Vad krävs för att skapa framtidens miljöer där kunskapsintensiva företag kan samverka och växa för att hävda sig i en allt hårdare global konkurrens? 

Inställt. Seminariet är flyttat till den 22/9. Seminarium med IVA Syd och Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Malmö högskola, byggnad Niagara, hörsalen, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö
Hitta hit
Måndag den 30 maj 2016 17:15 - 19:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Utvecklingen av attraktiva innovativa miljöer förutsätter goda generella villkor för entreprenörskap och innovation. Detta kräver åtgärder inom en rad politikområden. Skatter, utbildning, infrastruktur, välfärdssystem, boende och levnadsmiljö måste vara internationellt konkurrenskraftiga.

  • Vilka är de största utmaningarna idag för att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer? Hur ser de ut ur ett sydsvenskt perspektiv?

Företag söker sig till innovativa miljöer för att dra nytta av samverkan med andra företag. På ett smidigt sätt får de också tillgång till kompetens och avancerad teknisk utrustning. Miljöns styrka avgörs av samspelet mellan företagen och andra aktörer inom exempelvis utbildning, forskning och investeringar. Brobyggare - som klusterorganisationer och Science Parks – spelar en avgörande roll för hur effektivt samspelet är.

  • Hur internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva är de skånska och svenska innovativa miljöerna idag? Vad krävs för att stärka dem? Hur kan brobyggarnas roll utvecklas ytterligare?

Välkommen till ett seminarium med IVA Syd och IVA-projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt där projektets två senaste rapporter om svensk konkurrenskraft och innovativa miljöer är utgångspunkt för en diskussion med utvecklingen i Sydsverige sett i ett nationellt och internationellt perspektiv.

{Facts box}

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.