Innovativt ledarskap i skogsindustrin

Skogsindustrin har fantastiska utvecklingsmöjligheter men det finns också en rad svåra utmaningar på vägen. En avgörande faktor är industrins innovationskraft och ett innovativt ledarskap är därför en nyckelfråga för framtiden. På seminariet får vi ta del av synpunkter och erfarenheter från personer med stor kompetens och god insyn i olika verksamheter. 

Ett seminarium med IVAs avdelning Skogsnäringens teknik.

7A, Salong 320, Strandvägen 7a, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 10 november 2015 16:00 - 18:00

Digitalisering och ändrade konsumtionsmönster har under senaste decenniet brutalt förändrat marknaden för tryckpapper. Efterfrågan har minskat snabbare än industrins påtvungna och smärtsamma kapacitetsneddragning. En mångårig paradgren tycks gå sotdöden till mötes och lägger en skugga över hela sektorn.

De andra paradgrenarna som förpackningar, mjukpapper, pappersmassa och trävaror går bra, men hur länge? Skogsindustrin har varit duktig på att manövrera olika utmaningar och den förmågan lär inte bli mindre viktig i den framtid som vi nu möter.

Är det konkurrensen från tropiska länder, där träden växer 10 gånger fortare än i Sverige, som kommer att bli den största utmaningen? Eller blir det GMO-träd som genererar fibrer som överträffar den nordiska kvalitén? Eller blir det den svenska energipolitiken med risk för höga elpriser som i kombination med ett allmänt högt svenskt kostnadsläge gör industrin olönsam? Eller industrins möjligheter att attrahera de duktigaste framtida medarbetarna? Eller bristen på innovationskraft för att möta alla utmaningar men också för att ta vara på de nya möjligheter som nu växer fram där skogen kan bli en viktig del av lösningen på klimatproblemet?

Gröna kemikalier, biodrivmedel, textil och olika kompositer är exempel på möjligheter. Men för att lyckas utveckla dessa produkter med lönsamhet krävs ett starkt och innovativt ledarskap.

Under seminariet kommer vi att få lyssna på några ledande personer med stor kompetens, breda erfarenheter och insyn från olika verksamheter. Presentationerna följs av en paneldebatt.

{Facts box}

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.