IT- och cybersäkerhet – alltmer akut i vården

Alla delar av vården är idag beroende av digitala system. Därmed blir säkerhetsfrågorna allt mer centrala. Lever dagens IT-system upp till nödvändiga krav för säker drift? Är beredskapen mot cyberangrepp tillräcklig i våra regioner?

Seminarium med IVA Väst och projekten Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd och Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Veras Gräsmatta, Vera Sandbergs allé 8, Göteborg
Torsdag den 2 februari 2023 17:00 - 18:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

I Frankrike slogs för några år sedan stora sjukhus ut till följd av cyberangrepp där verksamheten påverkades under många veckor. Samma typ av massiva attacker har skett i Storbritannien och USA I I Sverige har vi hittills varit förskonade från så stora attacker, även om sjukhus i olika regioner angripits.

  • Är vår beredskap tillräcklig för att undvika framtida massiva attacker?
  • Hur påverkas cybersäkerheten av det faktum att sjukvården drivs av 21 självständiga regioner?
  • Vilka är förbättringsmöjligheterna?

Men det är inte bara cyberangrepp som kan orsaka driftstörningar i sjukvårdens IT-system. Systemens uppbyggnad och kvaliteten i dess enskilda delar påverkar driftsäkerheten.

  • Vilka rimliga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet kan vi ställa?
  • Hur ser vi till att delar i IT-systemen, exempelvis på en avdelning, kan drivas vidare även om de centrala systemen går ned?

Medverkande:

Anders Andersson, enhetschef Cybersäkerhet, Region Västra Götaland

Johnie Berntsson, verksamhetskonsult vårdens digitalisering, medlem i styrgruppen för Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd

Catharina Jacobson, enhetschef Beredskap och säkerhetsskydd, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Linda Olsson, projektledare Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd

Staffan Truvé, forskningsdirektör Recorded Future, medlem i styrgruppen för Cybersäkerhet för ökade konkurrenskraft

Moderator: Jan Westberg, projektledare i de båda IVA-projekten

IVA Västs ordförande Victoria Van Camp hälsar välkomna.

Seminariet arrangeras av IVA Väst och IVA-projekten Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft och Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd som i sina rapporter tagit upp denna problematik.

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.