IVAs 100-lista 2021 – aktuell forskning för hållbar krisberedskap

IVAs projekt Research2Business presenterar IVAs tredje årliga 100-lista över aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten – i år på temat hållbar krisberedskap.

www.iva.se/100-listan2021
Måndag den 10 maj 2021 13:30 - 14:15

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Till IVAs 100-lista 2021 efterlystes forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras och skapa ett värde för svenskt näringsliv och samhälle genom exempelvis industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan och därmed bidra till att öka samhällets resiliens.

100-listan 2021 publiceras den 10 maj, och har tagits fram med hjälp av en namntung urvalskommitté bestående av drygt 40 kvalificerade personer ur IVAs breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

Under webbinariet presenterar vi årets 100-lista och pratar med representanter för såväl projektet Research2Business som urvalskommitté och forskare på listan om vikten av att synliggöra forskning med potential för nyttiggörande.

Medverkande:

Tuula Teeri, Vd IVA

Marianne Dicander Alexandersson, Ordf. styrgruppen för Research2Business

Malin Mohr, projektledare Research2Business

Victoria Van Camp, Tekn. Dr. CTO, AB SKF, IVA-ledamot, medlem i urvalskommittén till 100-listan

Ulf Wahlberg, IVA-ledamot, medlem i urvalskommittén till 100-listan

Henrik Runnemalm, Head of research, GKN Aerospace Engine Systems, medlem i urvalskommittén till 100-listan

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, IVA-ledamot

 
Moderator: Anders Sahlman
 

Du behöver inte anmäla dig för att följa webbinariet, men kan göra det om du vill att vi mailar dig en påminnelse innan vi startar. 

IVAs 100-lista 2021 är nummer tre i ordningen. IVAs första 100-lista lanserades i mars 2019, i samband med IVAs 100-årsjubileum. Den första 100-listan samlade forskningsprojekt inom digitalisering, medan den andra 100-listan som publicerades i mars 2020 fokuserade på hållbarhet. Forskningen på 2021 års lista är kopplad till  samhällets beredskap inför, och förmåga att hantera, kriser. IVAs 100-lista tas fram av projektet Research2Business.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.