Företagsforum: IVAs Smart industri och Kickstart Digitalisering

IVAs Smart industri erbjuder dig och ditt företag att kickstarta din digitaliseringsresa. Kickstart Digitalisering hålls under två tillfällen och innebär inspiration, diskussion och konkret vägledning så att du direkt efteråt kan sätta igång med digitaliseringsprojekt.

Electrolux Professional AB, Ringvägen 14, Ljungby
Onsdag den 20 november 2019 08:00 - 13:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Under träffarna får du ta del av erfarenheter och stöd av experter och företrädare från både små och stora industriföretag, och gott om tid att diskutera de utmaningar som ni själva har identifier

Träffarna är särskilt utformade för små och medelstora industriföretag, med fokus på samverkan och kunskapsdelning. Vi kommer att diskutera alltifrån förutsättningar kopplade till regelverk och insatser från regering, myndigheter och andra aktörer till utmaningar kring kompetensförsörjning och ledarskapets betydelse för digital transformation, samt möjligheterna till finansieringslösningar och samverkan med andra. 

Medverkar gör bland andra: representant från Electrolux, Magnus Åberg Sales Engineer Siemens och Patrik Svensson, Vd Fanhultstvätten som fick ett hedersomnämnande i IVAs företagstävling Smart industri 2017. 

Träffarna genomförs av IVAs Smart industri och Kickstart Digitalisering i samarbete med Linnéakademien och CIL (Centrum för Informationslogistik) i Ljungby, samt Ljungby Business Arena.

Boka din plats senast den 6 november!

Program dag 1 – inspiration och diskussion kring de utmaningar och möjligheter ni själva identifierat 20/11 2019

Plats: Electrolux Professional AB, Ljungby

08:00 Välkomna och inspiration
09:00 Inspiration av Electrolux, Siemens och Fanhultstvätten
10:00 Workshop 1
10:45 Redovisning
11:00 Workshop 2
11:45 Redovisning och hemläxa
12:00 Lunch
13:00 Avslutning

13:00-13:45 Möjlighet till rundvandring på Electrolux 

Program dag 2  – Möjlighet att få konkret vägledning för att direkt komma igång 4/12 2019

Plats: Kalmar Industries, Ljungby

08:30 Kaffe
09:00 Start – Återkoppling och hemuppgift
09:30 Workshop – Förfina och fördjupa
10:15 Kort paus
10:30 Rundvandring Kalmar Industries
12:00 Lunch
12:45 Redovisningar
14:15 Kort paus
14:30 Nästa steg – Vilka möjligheter finns?
15:00 Avslutning

IVAs Smart industri är en del av Smart industri – Sveriges nyindustrialiseringsstrategi där Tillväxtverket på regeringens uppdrag driver och finansierar ett antal program för att stärka småföretagens omställningsförmåga och bidra till industrins förnyelse.

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.