Företagsforum: IVAs Smart industri och Kickstart Digitalisering

IVAs Smart industri erbjuder dig och ditt företag att kickstarta din digitaliseringsresa. Kickstart Digitalisering hålls under två tillfällen och innebär inspiration, diskussion och konkret vägledning så att du direkt efteråt kan sätta igång med digitaliseringsprojekt.

Epic - Innovation & Technology Center, Georg Lückligs väg 1, Växjö
Hitta hit
Måndag den 18 november 2019 11:30 - 16:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Under träffarna får du ta del av erfarenheter och stöd av experter och företrädare från både små och stora industriföretag, och gott om tid att diskutera de utmaningar som ni själva har identifierat.

Träffarna är särskilt utformade för små och medelstora industriföretag, med fokus på samverkan och kunskapsdelning. Vi kommer att diskutera alltifrån förutsättningar kopplade till regelverk och insatser från regering, myndigheter och andra aktörer till utmaningar kring kompetensförsörjning och ledarskapets betydelse för digital transformation, samt möjligheterna till finansieringslösningar och samverkan med andra. 

Medverkar gör bland andra: representant från Kalmar Industries och Adam Airosto Vd Emballator Växjöplast - vinnare av företgstävlingen IVAs Smart industri 2016.

Träffarna i Växjö genomförs av IVAs Smart Industri och Kickstart Digitalisering i samarbete med Linnéakademien, Epic/Gotech och Almi.

Program dag 1 – inspiration och diskussion kring de utmaningar och möjligheter ni själva identifierat 18/11 2019

Plats: Epic - Innovation & Technology Center, Växjö

11:30 Lunch
12:15 Välkomna och Inspiration av Kalmar Industries och Emballator Växjöplast
13:30 Workshop 1
14:15 Rundvandring Epic med fika
15:00 Workshop 2
15:45 Hemläxa
16:00 Avslutning

Program dag 2  – Möjlighet att få konkret vägledning för att direkt komma igång 2/12 2019

Plats: Wexiödisk AB, Växjö

08:30 Kaffe
09:00 Start – Återkoppling och hemuppgift
09:30 Workshop – Förfina och fördjupa
10:15 Kort paus
10:30 Rundvandring Wexiödisk
12:00 Lunch
12:45 Redovisningar
14:15 Kort paus
14:30 Nästa steg – Vilka möjligheter finns?
15:00 Avslutning

IVAs Smart industri är en del av Smart industri – Sveriges nyindustrialiseringsstrategi där Tillväxtverket på regeringens uppdrag driver och finansierar ett antal program för att stärka småföretagens omställningsförmåga och bidra till industrins förnyelse. 

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.