IVAs Studentråd: Kan alla söka till högskolan?

Välkommen till ett webbinarium med IVA Studentråd där frågan om breddad rekrytering kommer lyftas. I den svenska skoldebatten diskuteras ofta frågor kring breddad rekrytering. Hur ser läget ut idag, vilka utmaningar finns, och vad görs redan nu?

https://www.iva.se/event/ivas-studentrad-diversity-for-university/
Måndag den 15 mars 2021 17:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Bokningen till webbinariet är inte stängd men på grund av byte av IVAs CRM-system sker bokningar till event via extern länk under en kort period. Vill du anmäla dig till eventet går det jättebra via länk nedan.

ANMÄL DIG HÄR

Hur skapar vi en bra skola? Vad är det som utgör en bra skola och vad kan skolledningar och lärare göra på olika utbildningsnivåer för att engagera och öka elevernas intresse för fortsatta studier? En stor del av de som söker sig till universitet och högskolor kommer idag från storstäderna, eller har föräldrar med akademisk bakgrund. Hur kan vi jämna ut rekryteringen till högskolan, vilka initiativ finns redan idag och vilka ytterligare initiativ krävs framöver?

På vem eller vilka vilar ansvaret för en breddad rekrytering? I vilka åldersgrupper ska vi satsa som mest för att lägga en stadig grund för framtiden? Vidare, finns det lösningar och möjligheter där de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet kan samarbeta för att unga människor idag i högre utsträckning ska lockas till en högre utbildning? 

Medverkande: Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, Elsemarie Hallqvist, rektor för Nytorpsskolan, Fredrik Svensson, senior utredare på Universitetskanslersämbetet,  Obi Okolo, student och tidigare vice ordförande IVAs Studentråd, Peyman Vahedi, rektor för Ådalsskolan. 


Moderator Jonathan Edin, Vice ordförande IVAs Studentråd.

 

Kontaktinformation

Alicia Parvin
Projektledare
Telefon 08-791 29 38

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.