Jämställda karriärvägar - Hur ökar vi antalet kvinnor i ledande positioner i näringslivet?

Alla talar om vikten av jämställda arbetsplatser, men hur kommer det sig att det går så långsamt, och vad kan vi göra för att skynda på jämställdhetsarbetet? För oss i IVAs Studentråd, liksom för många studenter runt om i landet, är jämställdhet en nyckelfråga när vi ser till vårt framtida arbetsliv. Detta seminarium utforskar framtidens jämställda arbetsplatser, vägen dit och vilka möjligheter det ger.

Seminarium med IVAs Studentråd. På bilden: Azita Shariati, Anna Wahl & Erik Ringertz

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 4 oktober 2017 08:00 - 09:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Sverige har förbundit sig att arbeta för jämställdhet genom Agenda 2030: Regeringen har vidtagit riktade insatser för att råda bukt på problemet, exempelvis genom att ställa krav på arbetsgivare att främja en jämn könsfördelning på ledande positioner. Men trots insatser från olika håll går det ändå långsamt. Enligt SCBs publicering På tal om kvinnor och män (2016) är det till exempel bara 5% kvinnor som är ordförande bland börsbolagens styrelser vilket är samma resultat som i 2014 års publikation.

Varför lyckas vi inte bättre? Och vad kan vi göra för att skynda på jämställdhetsarbetet så att karriärvägarna för män och kvinnor blir mer lika? Det är frågor som kommer besvaras under seminariet.

IVA och IVA Studentråd hälsar välkomna till ett utmanande frukostseminarium med fokus på konkreta åtgärder för mer jämställda karriärvägar. Medverkar gör Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning vid KTH, Erik Ringertz, VD Netlight Consulting, och Azita Shariati, VD Sodexo.

Moderatorer är Sara Bergman, IVA Studentråd, samt Tobias Porserud, VD Talent Eye.

Frukost serveras från 07:30. Seminariet streamas. 

Kontaktinformation

Johanna Theander
Projektkoordinator
Telefon 073-443 49 18

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.