Jämställdhet - så enkelt, så svårt

Alla talar om vikten av jämställda arbetsplatser, men hur kan jämställdhetsarbete bedrivas i praktiken? För många yrkesarbetande liksom för många studenter runt om i landet är jämställdhet en nyckelfråga när vi söker attraktiva arbetsplatser. Detta seminarium utforskar vad jämställdhet är i praktiken och hur framtidens jämställda arbetsplats kan se ut.

Välkommen till ett seminarium med IVA Väst och IVAs studentråd.

Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Hitta hit
Tisdag den 30 januari 2018 17:45 - 19:15

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Sverige har förbundit sig att arbeta för jämställdhet genom Agenda 2030. Regeringen har genomfört riktade insatser, exempelvis genom att ställa krav på arbetsgivare att främja en jämn könsfördelning på ledande positioner. Men trots insatser från olika håll går det ändå långsamt. Enligt SCBs publicering “På tal om kvinnor och män” (2016) är det till exempel bara 5% av börsbolagens styrelser som har kvinnor på ordförandeposten.

I ljuset av #metoo frågar vi oss: hur skapas en jämställd kultur på en arbetsplats? Hur kan organisationer arbeta med kulturen så att karriärvägarna för män och kvinnor blir mer lika? Finns det dolda hinder och hur kan man arbeta för att komma förbi dessa? Hur ser de underliggande mekanismerna för jämställdhet ut?

IVA Väst och IVAs studentråd hälsar välkomna till ett utmanande seminarium med fokus på konkreta åtgärder för mer jämställda karriärvägar. 

Medverkar gör Ulla Eriksson Zetterquist, professor i management och organisation vid Göteborgs Universitet och med särskilt forskningsintresse inom genus, Louise Ekström, ansvarig för ledarutvecklingsprogrammet “Walk the Talk” för manliga seniora chefer med fokus på genus och mångfald, Stefan Bengtsson, rektor Chalmers Tekniska Högskola, Eva Halvarsson, vd Andra AP-fonden samt Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren. Moderator: Hannes Forssberg Malm, IVAs Studentråd

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.