Jubileumsseminarium - Teknik för de stora samhällsutmaningarna

Ny teknik spelar en nyckelroll för att möta de stora samhällsutmaningarna. I Skåne bedrivs spjutspetsforskning inom en rad områden. IVA Syds jubileumkonferens lyfter fram två styrkeområden: det starka telekomklustret och den världsledande forskningsinfrastrukturen MAX IV och ESS. Hur kommer de att bidra till lösningen av de stora samhällsutmaningarna?

IVA Syds jubileumsseminarium

Medicon Village, Scheeletorget 1, hus 601, Lund
Tisdag den 8 oktober 2019 13:00 - 16:30

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

I år firar IVA sitt 100-årsjubileum med en rad framtidsinriktade seminarier över hela landet. Den 8-9 oktober samlar IVA Syd experter från forskning, näringsliv, offentlig sektor och politik i Lund. På tisdagen står telekom i centrum och på onsdagen de nya möjligheterna för materialforskning som ESS och MAX IV innebär. På kvällen tisdagen den 8 oktober firar vi med festlig jubileumsmiddag.

Tisdag 8 oktober – Digitalisering och ny teknik

Skåne har ett starkt kluster inom IT och telekom.  På universitetet, LTH och kring Ideon bedrivs forskning och utveckling i samverkan mellan akademi, stora etablerade företag och snabbt växande nischföretag.

  • Vilka möjligheter skapar digitaliseringen för ökad svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling?
  • 5G och annan ny teknik – vilka är nycklarna till nästa generations digitala infrastruktur?
  • Vad krävs för att utveckla lokala IT-Telekomföretag i Skåne? Vilken roll kan Mobile Heights spela?

MedverkandeOve Edfors, professor i radiosystem, LTH, Per Eriksson, ordförande IVA Syd, Björn Ekelund,Corporate Director, Hardware Device and EMF Research Ericsson Research, Peter Karlsson, Head of Network Technology Lab, Sony Mobile, Linda Persson, Head of PDU BaseBandSW, Ericsson Lund och Ola Svedin, vd Mobile Heights, Tuula Teeri, vd IVA.

Moderator: Cecilia Nebel, Nebel Media

Tisdagen avslutas med en jubileumsmiddag på Medicon Village.

Onsdag 9 oktober – Nya forskningsmöjligheter för nya material

Utmaningen att bygga ett hållbart samhälle driver fram ny material- och tillverkningsteknik. Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund ger helt nya möjligheter för materialvetenskaper.

  • ESS och MAX IV – vad krävs för att vara världsledare?
  • Var går forskningsfronten inom energi, (speciellt solceller och batterier), skog (förpackningar), Life Science och Livsmedel? Hur bidrar anläggningarna till utvecklingen?
  • Vilken samverkan krävs för att Sverige ska dra maximal nytta ESS och MAX IV?

Medverkande: Lars Börjesson, professor Chalmers och Chair of the Council – EES,  Kristina Edström, professor Uppsala universitet som också leder EU-satsningen Batteries 2030+,  Mikael Eriksson, professor vid MAX IV-laboratoriet, Lunds universitet, Per Eriksson, ordförande IVA Syd, Jesper Harholt, Science Manager, Carlsberg Research Laboratory, Hanna Isaksson, professor Avdelningen för Biomedicins teknik, Lunds universitet, Lars Samuelsson, professor i nanoteknik och halvdelarelektronik, Lunds universitet, Daniel Söderberg , forskare KTH, föreståndare för Treesearch, Mats Qvarford, Program Manager, Tetra Pak, Pia Sandvik, vd RISE, Tuula Teeri, vd IVA och Björn Walse, CEO and founder, SARomics Biostructures.

Kring lunch gör vi ett studiebesök på MAX IV.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikatör
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.