Kan skogen rädda klimatet?

Material från skogen är klimatneutrala och gör oss mindre beroende av stål, plast, cement och fossil olja. Genom att minska efterfrågan på fossilbaserade produkter blir skogen en viktig del i arbetet för att nå klimatmålen och innovation i skogsnäringen en av Sveriges största konkurrensfördelar framåt.

Seminariet kommer att streamas på denna sida. Sändningen startar ett par minuter innan seminariets starttid. Du kommer att kunna ställa frågor via menti.com med koden 508156.

www.iva.se/skogen
Onsdag den 3 juni 2020 08:30 - 09:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Det är inte helt ovanligt i debatten att man pekar ut återställning av skogen eller minskade avverkningar som det som ger mest klimateffekt. Skogen anges som en kolsänka när vi rapporterar till klimatkonventionen, men potentialen blir större om man också ser möjligheten att en hög andel fossilt kol kan stanna i marken.

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk är positivt för klimatet. Växande välskötta skogar har större potential att effektivt ta upp och lagra koldioxid, bland annat därför att risken för bränder och sjukdomar minskar. Tar vi inte vara på skogens möjligheter att bidra till minska upptaget av fossil energi missar vi en central byggsten i framtidens klimatneutrala välfärdssamhälle.

Råvara från skogen har alltså en stor potential för att leverera klimatnytta. Mest klimateffekt får vi om vi använder hela de avverkade träden och samtidigt minskar energianvändningen, minskar resursförbrukningen och ökar samhällets cirkuläritet.

Välkommen till ett seminarium om skogens roll i klimatarbetet. Medverkar gör Peter Holmgren, fil dr SLU, Eva Gustafsson, Hållbarhetssamordnare Södra och Katarina Kolar, hållbarhetsdirektör SCA och Tuula Teeri, vd IVA. Moderator är Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skogsägarna.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.