Känsliga patientuppgifter i molnet – hur klarar vi integritet och säkerhet?

Att hantera patientjournaler digitalt har många fördelar. Det kan lätt göras tillgängliga oavsett i vilken region en läkare arbetar. Men vi patienter måste kunna lita på att våra uppgifter är skyddade. Vad krävs för att upprätthålla förtroendet? Hur påverkar händelser som Vaastamo-läckan i Finland i höstas?

Streamas live

Webbinarium arrangerat av IVAs projekt Digitaliering - möjliggörare i framtidens välfärd

Webbinarium
Fredag den 29 januari 2021 12:00 - 13:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

I oktober blev det känt att hackare kommit över 300 journaler från det finska psykoterapiföretaget Vastamoo. Högt uppsatta finska politiker tillhörde de drabbade. Vastamoo krävdes på 450 000 euro i bitcoins för att inte journalerna skulle publiceras. Företaget vägrade och journalerna lades ut på nätet.

Händelsen väcker en rad frågeställningar kring digitalisering av vård och omsorg:

  • Vad hände egentligen i Vastamoo-affären? Vilka var reaktionerna i Finland?
  • Hur ska man skydda sig mot denna typ av intrång? Är tekniken den kritiska faktorn? Eller uppstår risken när individer interagerar med tekniken?
  • Hur arbetar svenska digitala vårdaktörer?
  • Drar vi tillräcklig nytta av erfarenheterna från denna typ av händelser? Är det dags att börja arbeta lika systematiskt som flyget med sin incidentrapportering?
  • Vilka frågor kring integritet och skydd av persondata aktualiseras? Hur ska juridiken hantera avvägningen mellan individens intresse och möjligheterna med nya digitala lösningar?

Medverkar gör bland andra:

  • Jonas Jungar, chef journalistik och etik på Svenska YLE
  • Peter Larsson, styrgruppsordförande för projektet och statlig utredare om välfärdsteknik i äldreomsorgen
  • Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik vid Stockholm universitet som bland annat arbetar med de juridiska aspekterna kring digitala metoder för informationssökning, beslutsfattande och dokumenthantering
  • Hanna Nilsson Andrén - Gobal Head of Security - Kry, Europas största plattform för nätläkare

Moderatorer: Linda Olsson och Jan Westberg, projektledare respektive kommunikationsansvarig för IVAs projekt Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd.

När webbinariet börjar kommer bilden ovan att bli en spelare där du kan följa diskussionerna. Du kommer också att ha möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.