Katalys - nyckeln till ett fossilfritt samhälle

Att minska utsläppen från förbränning av fossila bränslen avgör om vi når klimatmålen. Katalys har en nyckelroll i omställningen till ett mer energieffektivt, grönare och fossilfritt samhälle.

Webbinarium med IVAs avdelning för Kemiteknik

www.iva.se
Tisdag den 15 juni 2021 13:00 - 14:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Katalytiska tekniker spelar en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart, fossilfritt samhälle. 

  • Hur kan vi använda växthusgasen koldioxid på ett klimatsmart, cirkulärt sätt för att producera kemikalier och energibärare?
  • Hur kan vi katalytiskt eliminera utsläpp av den starka växthusgasen lustgas?

Tre aktiva forskare diskuterar hur katalys kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi får exempel på hur katalys kan användas för en cirkulär och hållbar kolekonomi. Med hjälp av den senaste spektroskopitekniken får vi följa hur koldioxid i realtid aktiveras på en katalysatoryta. Slutligen får vi följa med in i zeoliters nanometersmå kanaler och se hur kväveoxid reduceras till kvävgas utan att bilda lustgas. 

Program och medverkande

Välkommen och introduktion till seminariet

Michael Persson, ordförande IVAs avdelning för Kemiteknik 

Katalys för en cirkulär kolekonomi   

Unni Olsbye, professor i kemi, Oslo universitet

Vad händer på katalysatorytan vid reduktion av CO2?

Anders Nilsson, professor i kemisk fysik, Stockholms universitet

Katalys för eliminering av växthusgaser

Magnus Skoglundh, Professor i katalys, Chalmers

Moderator: Magnus Skoglundh

 

Webbinariet arrangeras av IVAs avdelning för Kemiteknik

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.