Kickoff: Vägval för klimatet

Vilket är den största klimatutmaningen? Vilka är regeringens viktigaste åtgärder? Hur kan projektet Vägval för klimatet bidra i arbetet? Det är frågor som kommer att diskuteras på kickoffen.

Ett evenemang med Vägval för klimatet. FULLSATT.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 21 maj 2018 14:00 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det innebär bland annat att utsläppen i Sverige ska minska med minst 85 procent jämfört med 1990, vilket kan kompletteras med åtgärder i andra länder. Idag pågår en mängd olika klimatåtgärder – hur kan vi få alla dessa pusselbitar att passa ihop?

Välkommen till kickoff för IVAs nya projekt Vägval för klimatet.

Medverkar gör bland andra statssekreterare Eva Svedling, Elisabeth Nilsson, styrgruppsordförande, Karin Byman, huvudprojektledare, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, Stefan Nyström, Maria Dirke, LRF, Naturvårdsverket, Per Everhill, Tekniska verken i Linköping, samt ordförandena för de tre delprojekten: Andreas Regnell, Hans Folkesson och Mikael Dahlgren. Dessutom kommenterar en grupp politiker: Birger Lahti, Cecilie Tenfjord Toftby, Lorentz Tovatt, Martin Kinnunen, Patrik Engström och Penilla Gunther.

Mål för projektet Vägval för klimatet är att ta fram en handlingsplan för hur Sverige uppnår netto-nollutsläpp och ökad konkurrenskraft - baserat på de komparativa fördelar vi har inom energiområdet, i kombination med ett högt industriellt kunnande och en väl utbyggd infrastruktur. Projektet kommer också att ta fram en övergripande konsekvensanalys av alla de klimatåtgärder som pågår för att identifiera målkonflikter och förbättringsmöjligheter.

SEMINARIET ÄR FULLSATT.

Kontaktinformation

Caroline Linden
Koordinator
Telefon 08-791 29 51

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.